ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Zimowisko w górach dla dzieci rolników Biały Dunajec k. Zakopanego

2023-11-21

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje dla dzieci rolników zimowisko w ośrodkach kolonijnych w Białym Dunajcu k. Zakopanego w terminie od dnia 10 lutego 2024 r. do dnia 16 lutego 2024 r. (7 dni)

Całkowity koszt zimowiska to 1400,00 zł z czego 900,00 zł jest dofinanowane z Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolników. Koszt rodzica za jedno dziecko wynosi 500,00 zł.

Zimowisko w Białym Dunajcu to m. in. zajęcia narciarskie z instruktorem, kulig, wyjście do aquaparku, wycieczki do Zakopanego, zabawy na śniegu, dyskoteki, konkursy i wiele innych zajęć.

Kto może uczestniczyć w zimowisku??

Dzieci rolników w wieku od 7 do 16 lat, których jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.

Niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z KRUS o podleganiu przez rodzica (opiekuna prawnego) ubezpieczeniu w KRUS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy prowadzi wstępną rekrutację. Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 listopada 2023 r. pod nr telefonu: 61 28-42-506

Załączniki:

 1. Oferta zimowiska (plik pdf 437KB)
 2. Informacje dla rodziców (plik pdf 227KB)
 3. Regulamin uczestnika wypoczynku (plik pdf 80KB)
 4. Karta kwalifikacyjna (plik pdf 249KB)
 5. Oświadczenie rodzica (plik pdf 119KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-11-02
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Program „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –  edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, iż będzie ubiegał się o uzyskanie środków na rok 2024 z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z ww. Programu proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Parkowa 2 pod nr telefonu 61 28-42-507 od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w poniedziałki od 8.00 do 16.00.

W celu przystąpienia do programu niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie do tut. Ośrodka Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu) wraz z orzeczeniem  o stopniu niepełnosprawności (druk dostępny na stronie internetowej OPS Brodnica www.opsbrodnica.pl – Programy rządowe – Opieka wytchnieniowa)

w terminie do dnia 13 listopada 2023 r.

O przyjęciu do Programu zadecyduje wysokość pozyskanych środków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz kolejność zgłoszeń.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Program "Opieki wytchnieniowej" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 dostępny jest pod linkiem 

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (plik docx 39KB)
 2. Klauzula RODO - edycja 2024 (plik docx 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-10-17

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

2023-10-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, iż udziela wsparcia osobom bezdomnym, dla których okres zimowy jest najtrudniejszym do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne.

Osoba bezdomna w myśl art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej może otrzymać pomoc w postaci schronienia, posiłku i odzieży.

Mężczyźni w:

Schronisko dla Bezdomnych
Nochowo
ul. Śremska 12
63-100 Śrem

Kobiety w :

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
ul. Dutkiewicza 8A
63-100 Śrem

Wnioski z prośbą o pomoc składa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica, pokój nr 13.

Tel. do pracowników socjlanych 61 28-42-506

Ikonka symbolizująca artykuł

Pracownia Orange w Brodnicy

2023-10-06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o powstaniu Pracowni Orange w Brodnicy.

Wniosek konkursowy został złożony 30 kwietnia 2023 r., w ramach grupy inicjatywnej w składzie: Małgorzata Sajkiewicz (inicjatorka pomysłu i autorka projektu), Marlena Maciuba, Maria Skrzypczak. Wsparcia dla inicjatywy udzielił Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Brodnicy „Aktywne Brodniczanki” i Wójt Gminy Brodnica.
W tegorocznym konkursie  (do 30.04.2023 r.) na tworzenie Pracowni ze zgłoszonych 726 wniosków tylko 205 dostało się do etapu oceny formalno-merytorycznej. Na spotkania online zaproszono 25 grup inicjatywnych, w tym grupę z Brodnicy. 
Finalnie, wniosek znalazł się w gronie najlepszej „20”.
 
Pracownia Orange w Brodnicy to multimedialna świetlica wyposażona w darmowy Internet, meble i sprzęt (m.in. laptopy, drukarka 3D, konsola, telewizor). Jest otwarta dla wszystkich – dzieci, młodzieży, osób dorosłych z gminy Brodnica - jako miejsce rozwijania kompetencji cyfrowych, ale także jako przestrzeń spotkań, warsztatów czy ciekawych wydarzeń.
Jako miejsce sprzyjające integracji, edukacji i zabawie.
 

Godziny otwarcia Pracowni:

 • Poniedziałek – wolne
 • WTOREK DLA SENIORÓW: 10.00-15.00
 • KREATYWNA ŚRODA: 15.00-20.00
 • RĘKODZIELNICZY CZWARTEK: 15.00-20.00
 • CYFROWY PIĄTEK: 15.00-20.00
 • ZIELONA SOBOTA: 9.00-14.00

Zachęcamy również do zapoznania się z  ofertą wolontariatu dla młodzieży i osób dorosłych.

Szczegóły w załącznikach.

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Sajkiewicz
Liderka Pracowni Orange
Sołtyska Brodnicy
tel. 665 248 570

Załączniki:

 1. Ulotka (plik pdf 357KB)
 2. Grafik Pracowni Orange (plik pdf 362KB)
 3. Pracownia Orange - wtorki dla seniorów (plik pdf 1753KB)
 4. Pracownia Orange - Klub Brodnica Planszówka (plik pdf 344KB)
 5. Pracownia Orange - Książkowe Love (plik pdf 1074KB)
 6. Cyfrowe Pogotowie Ratunkowe (plik pdf 313KB)
 7. Oferta wolontariatu w Pracowni Orange (plik pdf 916KB)
 8. Pracownia Orange - zbiórka materiałów (plik pdf 540KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-09-05

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat

2023-08-01

INFORMACJA

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY INFORMUJE:

W DNIU 14 SIERPNIA 2023 r. (PONIEDZIAŁEK)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W BRODNICY

BĘDZIE NIECZYNNY 

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-07-13

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolonia dla dzieci rolników 2023 Gościno k. Kołobrzegu

2023-06-30

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje dla dzieci rolników wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2023 r. w miejscowości Gościno koło Kołobrzegu w terminie od dnia 17 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r. (9 dni).

Całkowity koszt kolonii to 1500,00 zł z czego 1300,00 zł jest dofinanowane z Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolników i Kuratorium Oświaty. Koszt rodzica za jedno dziecko wynosi 200,00 zł.

Kto może uczestniczyć w zimowisku??

Dzieci rolników w wieku od 7 do 16 lat, których jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.

Niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z KRUS o podleganiu przez rodzica (opiekuna prawnego) ubezpieczeniu w KRUS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy prowadzi wstępną rekrutację. Lista miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 lipca 2023 r. pod nr telefonu: 61 28-42-506

Załączniki:

 1. Program Gościno k. Kołobrzegu (plik pdf 650KB)
 2. Informacje dla rodziców (plik pdf 928KB)
 3. Karta kwalifikacyjna (plik pdf 801KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO