Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Bezpłatne, specjalistyczne badania laryngologiczne !

Data publikacji: 2022-01-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje:

W związku z realizacją przez Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego oraz Klinikę Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi – „Daj sobie szansę”  zapraszamy wszystkie osoby w wieku 40-65 lat na bezpłatne, specjalistyczne badania laryngologiczne ( nr rejestracji 503 414 178)

Badania są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dlatego dla pacjentów są bezpłatne. Badania realizowane są w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM przez wykwalifikowany zespół Specjalistów. Odbywają się one poza tradycyjną kolejnością, a maksymalny czas oczekiwania na wizytę to dwa tygodnie.

Nowotwory głowy i szyi w Polsce stanowią około 6% nowotworów i są przyczyną około 5% zgonów  z powodu choroby nowotworowej.. Są one silnie związane z czynnikami środowiskowymi   i stylem życia, szczególnie z paleniem tytoniu, piciem alkoholu, promieniowaniem UV i szkodliwym warunkami pracy. Szczególną uwagę w ostatnich latach zwracają zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, który wbrew pozorom również związany jest z zachorowaniem na nowotwory głowy i szyi.

 

Nowotwory głowy i szyi to nowotwory zlokalizowane w obrębie jamy nosowej i ustnej, języka, gardła, krtani, ślinianek, zatok oraz ucha. Niestety, pojawiające się objawy nie są charakterystyczne, a pierwsze symptomy mogą przypominać zwykłe przeziębienie. 

 

Do najbardziej charakterystycznych i najczęstszych objawów nowotworów głowy i szyi zaliczamy:

 •         narastający ból gardła,
 •         długotrwale utrzymująca się chrypka,
 •         otalgia, czyli ból ucha bez stanu zapalnego ucha środkowego,
 •         uczucie „zawadzania” podczas połykania,
 •         niegojące się owrzodzenia, czerwone lub białe naloty w jamie ustnej,
 •         pieczenie lub drętwienie języka,
 •         jednostronna niedrożność nosa lub krwawienie z nosa,
 •         guz na szyi.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 568KB)

Dyżur eksperta ZUS w Urzędzie Gminy Brodnica!!

Data publikacji: 2022-01-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że dnia 14 stycznia 2022 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 odbędzie się dyżur eksperta ZUS.

Podczas dyżuru można otrzymać pomoc w zakresie:

1. Założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

2. Złożenie wniosku o świadczenie z programu 500+

3. Złożenie wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. dyżur eksperta ZUS (plik docx 70KB)

NOWE ŚWIADCZENIE

Data publikacji: 2022-01-05

UWAGA

NOWE ŚWIADCZENIE W 2022 ROKU

DODATEK OSŁONOWY

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20,00 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wypłata dodatku osłonowego odbywa się w dwóch równych ratach:
I rata w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
II rata w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem ww. terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja
o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

 

Ważne!

Na czas realizacji wypłaty dodatku osłonowego tj.: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych.

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy

 (pierwsze piętro pok. nr 12)

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów: 61 28 42 512
 lub poprzez wysłanie e-maila na adres
swiadczenia@opsbrodnica.pl

UWAGA

Data publikacji: 2022-01-03

Informacja o funkcjonowaniu

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w dniu 7 stycznia 2022 r.

 

UWAGA!

 

Dnia 7 stycznia 2022 r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy będzie nieczynny.

 

Dzień ten został wskazany jako dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 1 stycznia 2022 r. (Zarządzenie Nr 1/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 roku dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy).

UWAGA

Data publikacji: 2021-12-31

UWAGA!

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że dnia 31 grudnia 2021 r. (piątek) obsługa interesantów będzie się odbywała do godz. 1300    

Życzenia

Data publikacji: 2021-12-23

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia
życzą:
Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brodnicy

Wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w 2022 r. BIAŁY DUNAJEC K. ZAKOPANEGO

Data publikacji: 2021-12-09

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje dla dzieci rolników 8 - dniowe zimowisko w Białym Dunajcu koło Zakopanego.

Całkowity koszt zimowiska to 1270,00 zł, z czego 870,00 zł jest dofinanowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt rodzica za jedno dziecko wynosi 400,00 zł.

Kto może uczestniczyć w zimowisku??

Dzieci rolników do 16 roku życia, których jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy prowadzi wstepną rekrutację.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 grudnia 2021 r. pod nr telefonu: 61 28-42-506

Załączniki:

 1. Zimowisko dla dzieci rolników 2022 r. (plik pdf 448KB)
 2. Informacje dla rodziców (plik pdf 413KB)

UWAGA !

Data publikacji: 2021-12-01

Informacja o funkcjonowaniu

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w dniu 24 grudnia 2021 r.

 

UWAGA!

 

Dnia 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy będzie nieczynny.

 

Dzień ten został wskazany jako dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 25 grudnia 2021 r. (Zarządzenie Nr 4/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy).

 

UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY "Źródło mocy - dom bez przemocy"

Data publikacji: 2021-11-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości uczestniczenia w konkursie fotograficznym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie pt.: "Źródło mocy - dom bez przemocy".

Szczegóły w załączniku.

Plakat

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu (plik pdf 230KB)
 2. Karta zgłoszeniowa (plik pdf 110KB)

UWAGA

Data publikacji: 2021-11-10

   UWAGA !

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że w piątek 12 listopada 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy będzie nieczynny.

ePraca aplikacja mobilna

Data publikacji: 2021-10-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało dla osób szukających pracy aplikację mobilną ePraca.

W aplikacji znajdują się informacje o ofertach pracy oraz wydarzeniach publikowanych w Centralnej Bazie Ofert Pracy przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy.

Najważniejsze zalety aplikacji mobilnej:

 • wygodny, prosty i przyjazny interfejs użytkownika dzięki pełnej integracji z systemem operacyjnym,
 • szybkie filtrowanie ofert:
  • wg zawodu (wpisując tylko nazwę zawodu),
  • wg lokalizacji (wpisując nazwę lokalizacji lub kod pocztowy)
 • wskazywanie geolokalizacji, czyli wskazanie bieżącej lokalizacji na mapie;
 • wyskakujące powiadomienia (ang. Push) – informacje o nowych ofertach, szkoleniach, targach, etc.;
 • miejsca, lokalizator GPS – wyszukiwanie w okolicy, prezentacja na mapie, wyznaczanie mapy dojazdu;
 • połączenia telefoniczne – natychmiastowe wykonywanie połączeń, wysyłanie SMS/email;
 • kalendarz – zapisywanie terminów spotkań lub zaplanowanych wydarzeń (targów, szkoleń, etc.);
 • kontakty – zapisywanie danych kontaktowych;
 • mechanizmy podpowiedzi i wyszukiwania;
 • połączenia – bezpośrednie przywołanie numeru telefonu i wywołanie połączenia telefonicznego;
 • konta – proste przywołanie adresu email i wysyłanie poczty elektronicznej;
 • subskrypcje – zapisane kryteria wyszukiwania ofert pracy i wydarzeń;
 • publikacja ofert pracy i wydarzeń w charakterze postów na kontach użytkowników portalach społecznościowych.

Jak zainstalować aplikację ePraca?

Aplikację można pobrać bezpłatnie w sklepie Google Play na urządzenia mobilne z systemem Android, ponieważ została udostępniona dla urządzeń z systemem operacyjnym Android (w kolejnym etapie iOS).

Załączniki:

 1. ePraca (plik docx 164KB)

„Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Data publikacji: 2021-10-13

Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Brodnica. Dofinansowanie
w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom
z rodzin byłych pracowników PGR.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Warunkiem udziału w programie jest:

 1. Złożenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości,
  w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.
 2. Złożenie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie członka rodziny w PGR.
 3. Złożenie dokumentów potwierdzających związek rodzinny z osobą zatrudnioną
  w PGR tj. np. akt urodzenia dziecka, akt ślubu rodzica.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Oświadczenia przyjmowane są od dnia 18 października 2021 r.

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do dnia 27 października 2021r. do godz. 14.00, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica, pokój nr 13  (I piętro budynku Urzędu Gminy Brodnica). Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać:

 1. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy lub
 2. na stronie internetowej www.opsbrodnica.pl w zakładce Aktualności lub bezpośrednio ze strony projektu pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr w zakładce Regulamin konkursu (załącznik nr 7 oraz załącznik nr 8).

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?

Zakupione komputery zostaną przekazane na własność uczniom, którzy wezmą udział w projekcie. Laptopy będą wydawane rodzicom lub pełnoletnim uczniom na podstawie umowy pod warunkiem złożenia przez rodzica bądź pełnoletniego ucznia zobowiązania do corocznego okazania przekazanego na własność sprzętu i/lub oprogramowania zakupionego w ramach projektu, pracownikowi Urzędu Gminy Brodnica w siedzibie urzędu lub w miejscu zamieszkania rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania oświadczeń dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Parkowa 2 lub pod nr telefonu 61 28-42-506

osoba do kontaktu:  pracownik socjalny Joanna Porada

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (plik doc 154KB)
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (plik doc 154KB)
 3. Oświadczenie dotyczące sprzętu (plik docx 15KB)
 4. RODO (plik docx 116KB)

DARMOWE KURSY DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH

Data publikacji: 2021-10-08

Ośrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy informuje:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Śremie zachęca do skorzystania z oferty darmowych kursów dla osób niepracujących ze stypendium szkoleniowym, płatnymi stażami i zwrotem kosztów dojazdu:

1. W październiku 2021 r. - Kurs kosmetyczny i stylizacji paznokci

2. W listopadzie 2021 r. - Kurs administracyjno - biurowy

Z oferty mogą skorzystać  – osoby bierne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy na dzień wejścia do projektu – potwierdzone drukiem z ZUS z datą wejścia do projektu ) w wieku 18-64 lata z terenu województwo Wielkopolskiego, zagrożone wykluczeniem społecznym (przesłanka ubóstwo), wielkość grupy od 8 do 12 osób.

Udział w szkoleniu zawodowym poprzedzony jest spotkaniami indywidualnymi z Doradcą zawodowym, Psychologiem i Pośrednikiem Pracy oraz warsztatami grupowymi w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, czas trwania wszystkich zajęć około 2 tygodnie.

Za udział w kursie (szkoleniu zawodowym) uczestnicy otrzymują jednorazowe stypendium szkoleniowe po zakończeniu kursu – 9,60 zł netto/1 h kursu na osobę – kwota stypendium szkoleniowego od 960 do 1152 zł netto.

Uczestnicy dojeżdżający na szkolenie z innej miejscowości mogę ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu (bilet jednorazowy, miesięczny lub samochód).

W zależności od projektu kurs będzie trwał 100 lub 120 h zegarowych (od poniedziałku do soboty) max. 8 h dziennie.

Kurs/szkolenie zawodowe w przypadku tych osób będzie zakończony uzyskaniem kompetencji, osoby te mogą podjąć 3 miesięczny staż  – ilość wolnych miejsc stażowych to 50 % grupy docelowej każdego z czterech projektów, stypendium stażowe 1440,00 zł netto/miesiąc,  Uczestnicy dojeżdżający na staż z innej miejscowości mogę ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu - (bilet miesięczny lub samochód).

Zapraszamy wszystkie chętne osoby. Zapisy pod numerem telefonu: 663-939-600 lub 61 28-35-445

 

Kurs kosmetycznykurs kadrowo-płacowy

Oferta kursu językowego i komputerowego

Data publikacji: 2021-10-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przedstawia ofertę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie dotyczącą możliwości uczestnictwa w bezpłatnym kursie językowym i komputerowym. Kursy są finansowane ze Środków Unii Europejskiej.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panią Alicją Sikorską pod nr telefonu 660-855-733

 Kursy językowe:

-osoby 50+ do 73 roku życia

- grupa liczy 12 osób

- język angielski

- Kursy językowe trwają 120 godzin lekcyjnych 90 zegarowych 

- Warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie dokumentacji szkoleniowej.

- Brak znaczenia dotyczącego statusu pracy, aktualnie zbieramy grupy 50+ , osoby z dowolnym wykształceniem

 Kursy komputerowe

wiek od 25 roku życia do 73

- grupa 10 osób 

- wykształcenie maksymalnie do średniego 

- kurs liczy 120 godzin lekcyjnych 90 zegarowych

-Wymaganie: Osoba przystępująca do kursu komputerowego musi być osobą pracującą.

- warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie dokumentacji szkoleniowej.

Przy kursach komputerowych poszukujemy miejsca wraz z dostępnymi komputerami/ laptopami

Oferujemy : 

- darmowy kurs językowy i komputerowy 

- certyfikat i zaświadczenie po ukończeniu kursu 

- darmowe materiały szkoleniowe 

Bezpłatne mediacje

Data publikacji: 2021-09-27

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, zaprasza do korzystania z bezpłatnych mediacji realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 61 28-30-373 lub umowienie wizyty osobiście w siedzibie Centrum.

Załączniki:

 1. bezpłatne mediacje (plik docx 85KB)

BEZPŁATNE USG

Data publikacji: 2021-08-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań ultrasonografii i echokardiografii w Brodnicy, Puszczykowie i Poznaniu.

Zapisy i informacje tylko telefonicznie pod nr tel. 603-762-041 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

TERMINARZ:

BRODNICA:

02.09.2021-05.09.2021 - echo serca

30.09.2021-03.10.2021 - doppler tętnic szyjnych i kręgowych, tętnic nóg i żyły nóg

PUSZCZYKOWO:

09.09.2021-12.09.2021 - usg kolan, barku, biodra i stawu skokowego

07.10.2021-10.10.2021 - usg dla dzieci do 18 r. ż. brzuch, nerki, wątroba, bioderka, przezciemieniowe

14.10.2021-17.10.2021 - echo serca

21.10.2021-24.10.2021 - doppler tętnic szyjnych i kręgowych, wewnątrzczaszkowych

11.11.2021-14.11.2021 - echo serca

25.11.2021-28.11.2021 - doppler tętnic szyjnych i kręgowych, tętnic nóg i żyły nóg

POZNAŃ

24.09.2021-25.09.2021 - usg nerek

Szczepienie COVID-19

Data publikacji: 2021-08-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19 dnia 5 września 2021 r.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. szczepienie COVID-19 (plik pdf 732KB)

HARMONOGRAM WIZYT ZUS 300+

Data publikacji: 2021-07-26

Załączniki:

 1. JAKIE DOKUMENTYZE SOBĄ ZABRAĆ (plik DOCX 36KB)
 2. HARMONOGRAM WIZYT ZUS 300+ (plik docx 18KB)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - "Bezpiecznie, Zdrowo, Bezgotówkowo”

Data publikacji: 2021-07-22

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do zakladania rachunków bankowych.

Po to, żeby w pełni skorzystać z dobrodziejstw e-administracji, warto mieć rachunek bankowy. Wtedy ZUS przeleje pieniądze, np. z zasiłku chorobowego, bezpośrednio na konto. Większość banków oferuje bankowość elektroniczną. W każdej chwili możemy wejść na swoje konto, sprawdzić jego stan, zrobić przelew. Dzięki rachunkowi w banku nasze wirtualne biuro będzie kompletne.

Rachunek bankowy to także korzyści w życiu codziennym.  Nie potrzebujesz nosić ze sobą gotówki, bo w sklepie możesz zapłacić kartą. W ten sposób zmniejszasz ryzyko, że ktoś ukradnie Ci pieniądze. Zapłacisz rachunki i zrobisz zakupy przez internet. Nie musisz więc wychodzić z domu, żeby załatwić codzienne sprawy. Możesz łatwo sprawdzać w banku, ile pieniędzy już wydałeś i na co, a także ile Ci jeszcze zostało. Z pomocą banku możesz również oszczędzać i inwestować swoje pieniądze.

E-urzędy i e-usługi dla obywateli są w Polsce powszechnie dostępne. Coraz więcej spraw możesz załatwić szybko, wygodnie i w dowolnym momencie, bez wychodzenia z domu. Najczęściej wystarczy mieć konto w banku i profil zaufany. Tak samo jest w ZUS. Dzięki Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz usłudze e-wizyty w ZUS możesz załatwić wiele spraw. Bez osobistego kontaktu możesz również otrzymywać z ZUS świadczenia.

ZUS to nie tylko emerytury i renty, które otrzymują seniorzy. ZUS to także wsparcie dla młodych, aktywnych zawodowo osób, które korzystają ze świadczeń w konkretnych życiowych sytuacjach, np. z zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka lub z zasiłku chorobowego, gdy nie mogą pracować.

ZUS towarzyszy nam tak naprawdę przez całe życie. Dlatego nie komplikujmy sobie życia i wszystkie świadczenia z ZUS pobierajmy na konto. A jeśli musisz załatwić jakąś sprawę w ZUS – załóż profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (www.zus.pl/portal/logowanie.npi), umów się na e-wizytę (www.zus.pl/e-wizyta) lub zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (22 560 16 00) i o wszystko zapytaj.  

Załączniki:

 1. Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo (plik pdf 153KB)

Wniosek o świadczenie DOBRY START 300+ dla ucznia

Data publikacji: 2021-07-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że dnia 14 lipca 2021 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy Brodnica będzie można skorzystać z pomocy eksperta ZUS przy składaniu wniosku o świadczenie Dobry Start 300+.

Szczegóły poniżej.

Załączniki:

 1. wniosek Dobry Start 300+ (plik pdf 444KB)

LETNI CHALLENGE "Pocztówka z wakacji"

Data publikacji: 2021-07-08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zaprasza wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców powiatu śremkiego do udziału w letnim challengu "Pocztówka z wakacji".

Szczegóły poniżej.

Plakat

Załączniki:

 1. Regulamin (plik pdf 563KB)

SZCZEPIMY SIĘ !

Data publikacji: 2021-07-07

Informacja o szczepieniu przeciwko COVID-19

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.

Data publikacji: 2021-06-25

Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021,poz. 11).

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który został wprowadzony załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXXI/138/2021 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 czerwca 2021 r. oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów, który został wprowadzony załącznikiem nr 2  do w/w uchwały. 

Wprowadzenie nowych wzorów pociąga za sobą obowiązek zwrócenia uwagi przez wnioskodawców oraz zarządców budynków, którzy potwierdzają informacje zawarte w pkt. 2-5 oraz 7,9 i 12 wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzenie było dokonane na poprawnym, nowym wniosku. Bardzo istotną zmianą jest również miesiąc potwierdzania wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzamy wydatki z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Dla wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego składanych w lipcu 2021 roku zarządca potwierdza wydatki na lokal mieszkalny poniesione w miesiącu czerwcu 2021 roku.

Od dnia 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych – od 1 lipca tylko zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Od dnia 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w :

 • domu pomocy społecznej ;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym ;
 • schronisku dla nieletnich ;
 • zakładzie poprawczym ;
 • zakładzie karnym ;
 • szkole, w tym szkole wojskowej

 

     - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom , jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 5167,47 zł.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza :

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

– alimenty na rzecz dzieci,

– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 103 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

– świadczenie rodzicielskie,

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

ZMIANY W PROGRAMIE DOBRY START

Data publikacji: 2021-06-22

Program „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że od dnia 1 lipca 2021r. nie będzie organem realizującym program „Dobry start”.

W dniu 15 czerwca 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

 

 

OD 14 CZERWCA 2021 R. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY WZNAWIA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW

Data publikacji: 2021-06-15

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiologiczną oraz znoszeniem rządowych obostrzeń od dnia 14 czerwca 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

Do budynku można wejść i załatwić sprawę z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego:

 1. Maseczka
 2. Dezynfekcja rąk
 3. Dystans
 4. W jednym biurze może przebywać tylko jeden klient.

Kolonia dla dzieci rolników - Biały Dunajec k. Zakopanego 2021

Data publikacji: 2021-05-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin

organizuje dla dzieci rolników letni wypoczynek w formie kolonii w Białym Dunajcu k. Zakopanego w terminie od dnia            

1 lipca 2021 r. do dnia 10 lipca 2021 r.

Szczegóły w załącznikach.

 

Załączniki:

 1. Program Biały Dunajec 2021 (plik pdf 598KB)
 2. Informacje dla rodziców KRUS 2021 (plik pdf 807KB)

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Data publikacji: 2021-05-14

Załączniki:

 1. NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO (plik docx 22KB)

Usługi z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatenego poradnictwa obywatelskiego.

Data publikacji: 2021-04-09

Logo pomoc prawna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Śremie pod numerem telefonu:

(61) 28-37-001 wew.312  lub  (61) 81-97-523  i poproś o umówienie wizyty

lub napisz na adres: rejestracjanpp@powiat-srem.pl

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja (plik pdf 900KB)
 2. Plakat (plik pdf 198KB)
 3. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (plik pdf 526KB)

UWAGA !

Data publikacji: 2021-03-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

w dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek)

będzie czynny do godz. 13.00

Program Rehabilitacji Kompleksowej

Data publikacji: 2021-03-12

fewer-rp-efs

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt realizowany jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państwa.

Do projektu mogą zgałszać się osoby:

 • które z powodu wypadku lub choroby utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę
 • długotrwale poszukujące pracy
 • które ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowały
 • z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane)

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie. Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji poszczególnych beneficjentów. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej do Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji to 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia do roku.

Zgłoszenia od potencjalnych uczestników projektu z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego przyjmowane są w Oddziale Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kontakt PFRON: Infolinia: (22) 50 55 600

Adres email: ork@pfron.org.pl

www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

 

Załączniki:

 1. Program Rehabilitacji Kompleksowej (plik pdf 387KB)

Darmowa fizjoterapia ambulatoryja i domowa

Data publikacji: 2021-02-26

wcf

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości skorzystania z darmowej fizjoterapii ambulatoryjnej oraz domowej.

Zabiegi fizjoterapeutyczne realizuje Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii, ul. Łomżyńska 1, 61-048 Poznań.

Zabiegi finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia - konieczne jest uzyskanie skierowania. Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza specjalistę.

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii w Poznaniu realizuje również projekt ze środków Unii Europejskiej

pt.: "Aktywni w każdym wieku - powrót na rynek pracy" kierowany do kobiet w wieku 50-59 lat oraz mężczyzn w wieku 50-64 lat z bólem mięśniowo - stawowym.

Szczegóły poniżej.

 

Załączniki:

 1. Fizjoterapia ambulatoryjna (plik pdf 151KB)
 2. Skierowanie do fizjoterapii ambulatoryjnej (plik pdf 185KB)
 3. Fizjoterapia domowa (plik pdf 147KB)
 4. Skierowanie do fizjoterapii domowej (plik pdf 185KB)
 5. Projekt "Aktywni w każdym wieku - powrót na rynek pracy" (plik pdf 187KB)
 6. Skierowanie na zabiegi z programu "Aktywni w każdym wieku - powrót na rynek pracy" (plik pdf 185KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-02-01

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego - umowa o pracę.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 48KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik docx 17KB)
 3. klauzula informacyjna (plik pdf 59KB)

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY W 2021 r.

Data publikacji: 2021-01-07

POMOC SPOŁECZNA

29 STYCZNIA 2021 r.
26 LUTEGO 2021 r.
29 MARCA 2021 r.
28 KWIETNIA 2021 r.
28 MAJA 2021 r.
28 CZERWCA 2021 r.
28 LIPCA 2021 r.
27 SIERPNIA 2021 r.
29 WRZEŚNIA 2021 r.
29 PAŹDZIERNIKA 2021 r.
26 LISTOPADA 2021 r.
20 GRUDNIA 2021 r.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

20 Października 2020 r.
20 Listopada 2020 r.
16 Grudnia 2020 r.
20 Stycznia 2021 r.
19 Lutego 2021 r.
19 Marca 2021 r.
20 Kwietnia  2020 r.
20 Maja 2021 r.
21 Czerwca 2021 r.
20 Lipca 2021 r.
20 Sierpnia 2021 r.
20 Września 2021 r.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

(Zasiłek rodzinny, Zasiłek pielęgnacyjny, Becikowe, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie rodzicielskie, Specjalny zasiłek opiekuńczy)

W terminie: do dnia 20-go każdego miesiąca.

Jeżeli wskazany dzień jest dniem wolnym od pracy, realizacja świadczeń nastąpi w kolejnym dniu roboczym.
Wypłata w miesiącu grudzień 2021 r. nastąpi do dnia 16 grudnia 2021 r.
(Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne).

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

W terminie: do dnia 25-go każdego miesiąca.

Jeżeli wskazany dzień jest dniem wolnym od pracy, realizacja świadczeń nastąpi w kolejnym dniu roboczym.
(Zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze).

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. (Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

 

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30-go stycznia danego roku.

UWAGA!

Data publikacji: 2021-01-05

Obecnie świadczenie wychowawcze przyznawane jest od 1 lipca 2019 do 31 maja 2021r. Aby zachować ciągłość w pobieraniu świadczenia wniosek na nowy okres należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2021r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie 500+ po tym terminie, świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Termin składania kolejnych wniosków o świadczenie wychowawcze 500 + od dnia 01 lutego 2021r.

Wnioski przyjmowane będą:

 • od dnia 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-PUAP, PIU oraz bankowości elektronicznej,
 • od dnia 1 kwietnia 2021 r. również w formie papierowej: w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy - pokój nr 12

Prawo do świadczenia wychowawczego w kolejnych latach ustalane będzie na okres od dnia l czerwca do dnia 31 maja następnego roku.

Aktualne informacje dotyczące Programu 500 plus możemy uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Życzenia

Data publikacji: 2020-12-22

Życzenia Boże Narodzenie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2020-12-02

Program

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-11-03

KOMUNIKAT KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY
z dnia 3 listopada 2020 r.

Zmiana funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy polegająca na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Wyjątek stanowią otrzymane wezwania lub zawiadomienia oraz uprzednie umówienie się telefoniczne na spotkanie z pracownikiem.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy będą udzielać informacji tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

Wszelkie dokumenty kierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy należy składać:

 1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Ośrodka dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 2. za pośrednictwem portalu „Empatia”: empatia.mpips.gov.pl,
 3. za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 4. za pośrednictwem profilu zaufanego e-ZUS,
 5. za pośrednictwem poczty,
 6. w formie papierowej do skrzynki podawczej Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Brodnicy przeznaczonej na korespondencję ustawionej na stole przed Urzędem Gminy Brodnica,
 7. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ops@brodnica.net.pl

Nr telefonu do poszczególnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy:

 1. Kierownik Ośrodka: 61 28 42 507 oraz 504 516 146
 2. Główny Księgowy: 61 28 42 509
 3. Pracownicy socjalni:61 28 42 506 oraz 500 064 169,  500 066 481
 4. Dział świadczeń rodzinnych: 61 28 42 512
 5. Asystent rodziny 61 28 42 506 oraz 508 377 991

Podziękowanie

Data publikacji: 2020-07-17

podziekowanie

Święta Bożego Narodzenia

Data publikacji: 2019-12-23

swieta (1)swieta (2)swieta (3)swieta (4)swieta (5)swieta (6)swieta (7)swieta (8)swieta (9)swieta (10)swieta (11)swieta (12)swieta (13)swieta (14)swieta (15)swieta (16)swieta (17)swieta (18)swieta (19)swieta (20)swieta (21)swieta (22)swieta (23)swieta (24)swieta (25)swieta (26)swieta (27)swieta (28)swieta (29)swieta (30)swieta (31)swieta (32)swieta (33)swieta (34)swieta (35)swieta (36)swieta (37)swieta (38)
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"