ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy rządowe ❯ Pomoc Żywnościowa
← Powrót do strony głównej

Programy rządowe ❯ Pomoc Żywnościowa

Programy rządowe - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2023

2024-02-27
Logo FE - pomoc żywnościowa RP UE

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Zgodnie z wytycznymi Programu pomoc żywnościowa będzie skierowana do grupy osób najbardziej potrzebujących jakimi są:

− osoby z niepełnosprawnościami,

− osoby bezdomne,

− obywatele państw trzecich   (Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z 24.06.2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, „obywatel państwa trzeciego” oznacza osobę niebędącą obywatelem Unii, w tym bezpaństwowców i osoby o nieokreślonym obywatelstwie)

− osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);

− pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11

Zgodnie z ust. 11 wytycznych Programu pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

2 056,40 zł  dla osoby samotnie gospodarującej i

1 590,00 zł  dla osoby w rodzinie

O skierowanie do Programu mogą ubiegać się parafianie:

Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Iłówcu  oraz

Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy

Skierowanie do Podprogramu 2023 wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy  ul. Parkowa 2 w pokoju nr 13 w godzinach pracy Ośrodka tj.: 

w poniedziałek od godz.  8:00 do godz. 16:00

od wtorku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana kryterium do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

2023-05-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że w dniu 15 maja 2023 r. zatwierdzona została zmiana Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

- 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023 r., nie jest wymagane ponowne wydanie przez OPS skierowania na nowym wzorze.

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus

2023-03-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, iż wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej z Podprogramu 2021 Plus. O skierowanie można się ubiegać w pkoju nr 13 w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2 w godzinach pracy Ośrodka tj.:  w poniedziałek od godz.  8:00 do godz. 16:00

od wtorku do piatku od godz. 7:00 do godz. 15:00

Wydanie skierowania uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego w POPŻ, które wynosi:

dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł

na osobę w rodzinie 1320,00 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2020-12-02
Program

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO