ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Dofinansowania z budżetu państwa
← Powrót do strony głównej

Dofinansowania z budżetu państwa

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-04-23
Logo flaga i herb PL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy realizuje Program  „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

W Gminie Brodnica program jest realizowany w dwóch formach:

1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 • domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostepności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Poniżej informacja na temat wysokości dofinansowania dla Gminy Brodnica.

Program

Załączniki:

 1. Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - plakat dofinansowanie (plik pdf 545KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wieloletni Rządowy Program

2024-04-08
Logo flaga i herb PL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 realizuje ww. program, dofinansowany ze środków budżetu Państwa.

 Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. 

Koszt zadania szacowany jest na kwotę 111.597,13 zł z czego kwota 53.732,50 zł jest dofinansowana z budżetu państwa.

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

2023-03-23
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 • ośrodku wsparcia
 • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały. 

Poniżej informacja na temat wysokości dofinansowania dla Gminy Brodnica.

Dofinansowanie

Załączniki:

 1. Dofinansowanie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 (plik pdf 542KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

2023-01-27
Logo flaga i herb PL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 realizuje ww. program, dofinansowany ze środków budżetu Państwa.

 Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. 

Poniżej informacja na temat wysokości dofinansowania dla Gminy Brodnica.

dofinasowanie 2023 - plakatdofinasowanie 2022 - plakatdofinasowanie 2021 - plakatdofinasowanie 2020 - plakatdofinasowanie 2019 - plakat

Załączniki:

 1. dofinansowanie 2023 (plik pdf 545KB)
 2. dofinansowanie 2022 (plik pdf 544KB)
 3. dofinansowanie 2021 (plik pdf 544KB)
 4. dofinansowanie 2020 (plik pdf 545KB)
 5. dofinansowanie 2019 (plik pdf 544KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO