ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Dofinansowania z budżetu państwa
← Powrót do strony głównej

Dofinansowania z budżetu państwa

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

2023-03-23
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 • ośrodku wsparcia
 • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały. 

Poniżej informacja na temat wysokości dofinansowania dla Gminy Brodnica.

Dofinansowanie

Załączniki:

 1. Dofinansowanie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 (plik pdf 542KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

2023-01-27
Logo flaga i herb PL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 realizuje ww. program, dofinansowany ze środków budżetu Państwa.

 Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania. 

Poniżej informacja na temat wysokości dofinansowania dla Gminy Brodnica.

dofinasowanie 2022 - plakatdofinasowanie 2021 - plakatdofinasowanie 2020 - plakatdofinasowanie 2019 - plakat

Załączniki:

 1. dofinansowanie 2022 (plik pdf 544KB)
 2. dofinansowanie 2021 (plik pdf 544KB)
 3. dofinansowanie 2020 (plik pdf 545KB)
 4. dofinansowanie 2019 (plik pdf 544KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO