ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2023-12-22

INFORMACJA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
informuje, że  w dniu 22 grudnia 2023 r.
Ośrodek będzie czynny do godz. 14.00

Magdalena Hybiak
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brodnicy

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2023-12-19

                                                                              Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego,

                                                                      pomyślnego Nowego Roku, a także wielu miłych chwil

                                                                                   spędzonych w gronie najbliższych.

 

                                                                                                                                  życzą:

                                                                                                                       Kierownik i Pracownicy

                                                                                                                    Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                w Brodnicy

Załączniki:

 1. Życzenia (plik pdf 104KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnopolska linia pomocy pokrzywdzonym

2023-12-12
Logo Ministerstwa Sprawiedliwości

OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w ramach usług której oferowane jest wsparcie 24 godziny/7 dni w tygodniu dla oósb:

 • pokrzywdzonych:

- przemocą dowmwą

- przemocą fizyczną i psychiczną

- wypadkiem drogowym

- przestępstwem seksulanym

- kradzieżą/oszustwem

- pozbawieniem alimentów

- innym przestępstwem

 • świadków przestępstw
 • dzieciom potrzebującym wsparcia
 • osobom w kryszysie, które maja myśli samobójcze

LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM: +48 222 309 900

Ikonka symbolizująca artykuł

Konkurs dla osób z niepełnosprawnościami "Pokaż nam swój talent"

2023-12-08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie organizuje konkurs pn. „Pokaż nam swój talent”.

Konkurs polega na uwiecznieniu na fotografii/fotografiach „swojego talentu” np. zdjęcia namalowanych obrazów, zdjęcia wiersza, zdjęcie wykonanej rzeźby, grafiki, zdjęcia związane z uprawianiem jakiejś dyscypliny sportu itp. Do zdjęcia należy dołączyć informację dotyczącą przedstawionego na zdjęciu talentu/pasji opisującej historie tego zainteresowania.

Termin składania prac rozpoczyna się 4 grudnia 2023 r. i upływa 28 grudnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Formularze zgłoszeniowe wraz z przygotowana praca należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „TALENT”  osobiście lub poczta tradycyjna do siedziby Centrum na adres: ul. Dutkiewicza 5, 63 – 100 Śrem.

Szczegóły w załaczniku: https://pcprsrem.pl/2023/12/3381/

Plakat

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia (plik pdf 747KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o konkursie ofert

2023-12-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gminy Brodnica w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r."

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert (plik pdf 6265KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zimowisko w górach dla dzieci rolników Biały Dunajec k. Zakopanego

2023-11-21

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje dla dzieci rolników zimowisko w ośrodkach kolonijnych w Białym Dunajcu k. Zakopanego w terminie od dnia 10 lutego 2024 r. do dnia 16 lutego 2024 r. (7 dni)

Całkowity koszt zimowiska to 1400,00 zł z czego 900,00 zł jest dofinanowane z Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolników. Koszt rodzica za jedno dziecko wynosi 500,00 zł.

Zimowisko w Białym Dunajcu to m. in. zajęcia narciarskie z instruktorem, kulig, wyjście do aquaparku, wycieczki do Zakopanego, zabawy na śniegu, dyskoteki, konkursy i wiele innych zajęć.

Kto może uczestniczyć w zimowisku??

Dzieci rolników w wieku od 7 do 16 lat, których jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.

Niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z KRUS o podleganiu przez rodzica (opiekuna prawnego) ubezpieczeniu w KRUS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy prowadzi wstępną rekrutację. Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 listopada 2023 r. pod nr telefonu: 61 28-42-506

Załączniki:

 1. Oferta zimowiska (plik pdf 437KB)
 2. Informacje dla rodziców (plik pdf 227KB)
 3. Regulamin uczestnika wypoczynku (plik pdf 80KB)
 4. Karta kwalifikacyjna (plik pdf 249KB)
 5. Oświadczenie rodzica (plik pdf 119KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-11-02
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Program „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –  edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, iż będzie ubiegał się o uzyskanie środków na rok 2024 z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z ww. Programu proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Parkowa 2 pod nr telefonu 61 28-42-507 od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w poniedziałki od 8.00 do 16.00.

W celu przystąpienia do programu niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie do tut. Ośrodka Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu) wraz z orzeczeniem  o stopniu niepełnosprawności (druk dostępny na stronie internetowej OPS Brodnica www.opsbrodnica.pl – Programy rządowe – Opieka wytchnieniowa)

w terminie do dnia 13 listopada 2023 r.

O przyjęciu do Programu zadecyduje wysokość pozyskanych środków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz kolejność zgłoszeń.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Program "Opieki wytchnieniowej" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 dostępny jest pod linkiem 

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (plik docx 39KB)
 2. Klauzula RODO - edycja 2024 (plik docx 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-10-17

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

2023-10-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, iż udziela wsparcia osobom bezdomnym, dla których okres zimowy jest najtrudniejszym do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne.

Osoba bezdomna w myśl art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej może otrzymać pomoc w postaci schronienia, posiłku i odzieży.

Mężczyźni w:

Schronisko dla Bezdomnych
Nochowo
ul. Śremska 12
63-100 Śrem

Kobiety w :

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
ul. Dutkiewicza 8A
63-100 Śrem

Wnioski z prośbą o pomoc składa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica, pokój nr 13.

Tel. do pracowników socjlanych 61 28-42-506

Ikonka symbolizująca artykuł

Pracownia Orange w Brodnicy

2023-10-06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o powstaniu Pracowni Orange w Brodnicy.

Wniosek konkursowy został złożony 30 kwietnia 2023 r., w ramach grupy inicjatywnej w składzie: Małgorzata Sajkiewicz (inicjatorka pomysłu i autorka projektu), Marlena Maciuba, Maria Skrzypczak. Wsparcia dla inicjatywy udzielił Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Brodnicy „Aktywne Brodniczanki” i Wójt Gminy Brodnica.
W tegorocznym konkursie  (do 30.04.2023 r.) na tworzenie Pracowni ze zgłoszonych 726 wniosków tylko 205 dostało się do etapu oceny formalno-merytorycznej. Na spotkania online zaproszono 25 grup inicjatywnych, w tym grupę z Brodnicy. 
Finalnie, wniosek znalazł się w gronie najlepszej „20”.
 
Pracownia Orange w Brodnicy to multimedialna świetlica wyposażona w darmowy Internet, meble i sprzęt (m.in. laptopy, drukarka 3D, konsola, telewizor). Jest otwarta dla wszystkich – dzieci, młodzieży, osób dorosłych z gminy Brodnica - jako miejsce rozwijania kompetencji cyfrowych, ale także jako przestrzeń spotkań, warsztatów czy ciekawych wydarzeń.
Jako miejsce sprzyjające integracji, edukacji i zabawie.
 

Godziny otwarcia Pracowni:

 • Poniedziałek – wolne
 • WTOREK DLA SENIORÓW: 10.00-15.00
 • KREATYWNA ŚRODA: 15.00-20.00
 • RĘKODZIELNICZY CZWARTEK: 15.00-20.00
 • CYFROWY PIĄTEK: 15.00-20.00
 • ZIELONA SOBOTA: 9.00-14.00

Zachęcamy również do zapoznania się z  ofertą wolontariatu dla młodzieży i osób dorosłych.

Szczegóły w załącznikach.

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Sajkiewicz
Liderka Pracowni Orange
Sołtyska Brodnicy
tel. 665 248 570

Załączniki:

 1. Ulotka (plik pdf 357KB)
 2. Grafik Pracowni Orange (plik pdf 362KB)
 3. Pracownia Orange - wtorki dla seniorów (plik pdf 1753KB)
 4. Pracownia Orange - Klub Brodnica Planszówka (plik pdf 344KB)
 5. Pracownia Orange - Książkowe Love (plik pdf 1074KB)
 6. Cyfrowe Pogotowie Ratunkowe (plik pdf 313KB)
 7. Oferta wolontariatu w Pracowni Orange (plik pdf 916KB)
 8. Pracownia Orange - zbiórka materiałów (plik pdf 540KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-09-05

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat

2023-08-01

INFORMACJA

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY INFORMUJE:

W DNIU 14 SIERPNIA 2023 r. (PONIEDZIAŁEK)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W BRODNICY

BĘDZIE NIECZYNNY 

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-07-13

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolonia dla dzieci rolników 2023 Gościno k. Kołobrzegu

2023-06-30

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje dla dzieci rolników wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2023 r. w miejscowości Gościno koło Kołobrzegu w terminie od dnia 17 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r. (9 dni).

Całkowity koszt kolonii to 1500,00 zł z czego 1300,00 zł jest dofinanowane z Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolników i Kuratorium Oświaty. Koszt rodzica za jedno dziecko wynosi 200,00 zł.

Kto może uczestniczyć w zimowisku??

Dzieci rolników w wieku od 7 do 16 lat, których jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.

Niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z KRUS o podleganiu przez rodzica (opiekuna prawnego) ubezpieczeniu w KRUS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy prowadzi wstępną rekrutację. Lista miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 lipca 2023 r. pod nr telefonu: 61 28-42-506

Załączniki:

 1. Program Gościno k. Kołobrzegu (plik pdf 650KB)
 2. Informacje dla rodziców (plik pdf 928KB)
 3. Karta kwalifikacyjna (plik pdf 801KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-05-24

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2023-05-22

INFORMACJA

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY INFORMUJE:

 

W DNIU 9 CZERWCA 2023 r. (PIĄTEK)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W BRODNICY

 

 

BĘDZIE NIECZYNNY 

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2023-04-24

INFORMACJA

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY INFORMUJE:

 

W DNIU 2 MAJA 2023 r. (wtorek)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W BRODNICY

 

 

BĘDZIE NIECZYNNY 

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2023-04-06

INFORMACJA

 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY INFORMUJE:

 

W DNIU 7 KWIETNIA 2023 r. (piątek)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W BRODNICY

 

BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13.00

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia WIELKANOC

2023-04-06
Życzenia wielkanocne 2023
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-03-29

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-03-29

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. świadczeń (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

#RozmawiajReaguj - kampania społeczna Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich do lat 15

2023-03-02

Celem akcji jest uwrażliwienie społeczneństwa na problem wykorzystania seksulanego małoletnich.

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

W załączniku plakat.

Załączniki:

 1. plakat 1 (plik pdf 3141KB)
 2. plakat 2 (plik pdf 3099KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-03-01

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent rodziny (plik docx 24KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-03-01

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. świadczeń (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Kompleksowej Rehabilitacji

2023-03-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina o możliwości zgłoszenia się do uczestnictwa w projekcie unijnym realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Bezpłatna Kompleksowa Rehabilitacja skierowana jest do osób, które z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy, a chcą być nadal aktywne zawodowo.

Wszystkie osoby z Wielkopolski zainteresowane udziałem w kompleksowej rehabilitacji zapraszamy do kontaktu z Panem Tomaszem Paczkowskim:

tel: 504-852-298  e-mail: tpaczkowski@pfron.org.pl

Szczegóły w załączniku.

Plakat

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 910KB)
 2. Informacja (plik pdf 387KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

"Absolwent z pomysłem na siebie" - projekt realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT"

2023-02-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości zgłoszenia się do pilotażowego projektu na terenie woj. wielkopolskiego  pn. „Absolwent z pomysłem na siebie” realizowanego przez Stowarzyszenie Green House,  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 500 483 333

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 3537KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

mZUS nowa aplikacja dla rodziców

2023-02-06

Złóż wniosek o 500 plus w apliakcji mZUS

 • prosty sposób na złożenie wniosków o świadczenia dla rodziny
 • szybka informacja o Twoim wniosku
 • wygodny dostęp do danych o wypłacie Twoich świadczeń
 • powiadomienia z ZUS o okresach świadczeniowych
 • wiadomości, które pojawiły się na Twoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Bezpłatna aplikacja mZUS jest dostępna w sklepach Google Play i App Store

Wnioski oświadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego

BANER

Załączniki:

 1. ULOTKA (plik PDF 1003KB)
 2. PLAKAT (plik PDF 660KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 ROKU

2023-02-02

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE 

W 2023 ROKU

 Od stycznia 2023 r. dostępne jest świadczenie dla gospodarstw ogrzewających się gazem. Świadczenie stanowi refundację podatku VAT wynikającej z faktury za dostarczenia paliwa.

Refundacja podatku VAT obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  

O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwa gazowe w 2023 roku.

Kto może ubiegać się o refundację?

Refundację podatku VAT otrzyma osoba wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o refundację podatku VAT  można złożyć w terminie do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za rok 2023

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo    

  energetyczne,

- dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Wnioski o przyznanie świadczenia przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Parkowa 2 w godzinach pon. 8.00-16.00 wt. – pt. 7.00 – 15.00. (pokój nr 12).

 

Załączniki:

 1. wniosek dodatek gazowy (plik docx 65KB)
 2. RODO (plik docx 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy (01.06.2023 r. - 31.05.2024 r.)

2023-01-31

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje:

Od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 500 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej 250 zł. Beneficjenci 500 plus, którym ZUS aktualnie wypłaca świadczenie, powinni wstrzymać się w styczniu ze składaniem wniosków na kolejny okres.

Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy

Wnioski 500+ na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć, tak jak dotychczas, za pośrednictwem:

 • PUE ZUS,
 • aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzenia mobilne,
 • portalu Emaptia,
 • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek:

 • do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
 • w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
 • w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Czytaj całość artykułu "Składanie wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy (01.06.2023 r. - 31.05.2024 r.)"

Załączniki:

 1. plakat ZUS (plik pdf 654KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty

2023-01-11

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje:

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji emeryta-rencisty. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.
ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie wymaga to składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej.

Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS.

Załączniki:

 1. plakat (plik PDF 346KB)
 2. informacja (plik PDF 665KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-01-05

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY UL. PARKOWA 2, 63-112 BRODNICA.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. świadczeń (plik docx 20KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2023-01-05

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat

2022-12-22

UWAGA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że
w dniu 22 grudnia 2022 r. oraz 23 grudnia 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy czynny będzie od godz. 7.00 do godz. 13.00

Magdalena Hybiak
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brodnicy

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko

2022-12-14

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik docx 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwatrowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 40zł

2022-12-05

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022 r. zmianie ulega rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Druki w załączniku.

Załączniki:

 1. wniosek 40 (plik pdf 495KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK ELEKTRYCZNY

2022-11-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że realizatorem dodatku elektrycznego wynikającego z ustawy o dodatku elektrycznym z dnia 7 października 2022 roku (Dz.U.2022.2127) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Parkowa 2.

Wnioski można pobrać i składać w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 12.

WNIOSKI PRZYJMOWANE BEDĄ OD DNIA 1.12.2022 R.

Do wniosku należy dołączyć:

- ostatni rachunek za prąd

 - oświadczenie (o posiadaniu/nie posiadaniu mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) z klauzulą następującej treści "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Załączniki:

 1. wniosek nna dodatek elektryczny (plik pdf 566KB)
 2. RODO (plik docx 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Kompleksowej Rehabilitacji

2022-11-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości zgłoszenia się do bezpłatnego Programu Komplesowej Rehabilitacji.

Bezpłatna Kompleksowa Rehabilitacja skierowana jest do osób, które z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy, a chcą być nadal aktywne zawodowo

lub

dla osób, ktore doświadczyły kryzysu psychicznego i nie mogą wrócić do dotychczasowej pracy.

Wszystkie osoby z Wielkopolski zainteresowane udziałem w kompleksowej rehabilitacji zapraszamy do kontaktu z Panem Tomaszem Paczkowskim:

tel: 504-852-298  e-mail: tpaczkowski@pfron.org.pl

Jesli chcesz wziąś udział w rehabilitacji kompleskowej dla osób po kryzysach psychicznych, możesz skontaktować się z PFRON także w poniższy sposób:

tel: 22 50-55-600 lub 532-433-727  e-mail: ork@pfron.org.pl

Szczegóły w załączniku.

 

Plakat

Załączniki:

 1. Projekt Komplesowej Rehabilitacji (plik pdf 387KB)
 2. Kompleskowa rehabilitacja - osoby po kryzysie (plik pdf 310KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2023 R.

2022-11-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości zgłoszenia dziecka na zimowisko organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Miejsce: Biały Dunajec k. Zakopanego

Termin: 04.02.2023 - 10.02.2023

Koszt od dziecka: 450,00 zł

Oferta skierowana jest dla dzieci rolników.

Szczegóły w załączniku.

Zapisy przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Załączniki:

 1. Oferta zimowisko (plik pdf 1018KB)
 2. Informacje dla rodziców (plik pdf 870KB)
 3. Karta kwalifikacyjna (plik pdf 669KB)
 4. Oświadczenie rodzica (plik pdf 133KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

2022-10-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, iż udziela wsparcia osobom bezdomnym, dla których okres zimowy jest najtrudniejszym do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne.

Osoba bezdomna w myśl art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej może otrzymać pomoc w postaci schronienia, posiłku i odzieży.

Mężczyźni w:

Schronisko dla Bezdomnych

Nochowo

ul. Śremska 12

63-100 Śrem 

(schronisko posiada ogółem 42 miejsca noclegowe)

 

Kobiety w :

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

ul. Dutkiewicza 8A

63-100 Śrem

(schronisko posiada ogółem 18 miejsc noclegowych)

 

Wnioski z prośbą o pomoc składa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

Ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica, pokój nr 13.

Tel. do pracowników socjlanych 61 28-42-506

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2022-10-27

UWAGA!!!

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

2022-09-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że realizatorem dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku ( Dz. U z 2022 r. poz. 1967) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Parkowa 2.

Załączniki:

 1. RODO (plik docx 21KB)
 2. wniosek na niektóre źródła ciepła (plik pdf 977KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK WĘGLOWY

2022-08-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że realizatorem dodatku węglowego wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku ( Dz. U z 2022 r. poz. 1692) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Parkowa 2.

Wnioski można pobrać i składać w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 12.

WNIOSKI PRZYJMOWANE BEDĄ OD DNIA 22.08.2022 R.

 

Załączniki:

 1. Oswiadczenie_do_dodatku_weglowego (plik doc 37KB)
 2. wniosek o dodatek węglowy (plik pdf 217KB)
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA - DODATEK WĘGLOWY (plik docx 21KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Inforamcja dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

2022-07-08

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana w przepisach o świadczeniu pieniężnym "40" zł - termin składania wniosków

2022-07-04

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

w art. 13 dodatno ust. 1e i 1f w brzeminu:

1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wniokiem.

1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.

Ikonka symbolizująca artykuł

Kolonia dla dzieci rolników 2022 BIESZCZADY

2022-06-20

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje dla dzieci rolników wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2022 r. w miejscowości Lesko w Bieszczadach w terminie od dnia 11 sierpnia 2022 r. do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Całkowity koszt kolonii to 1400,00 zł, z czego 950,00 zł jest dofinanowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt rodzica za jedno dziecko wynosi 450,00 zł.

Kto może uczestniczyć w zimowisku??

Dzieci rolników w wieku od 7 do 16 lat, których jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.

Niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z KRUS o podleganiu przez rodzica (opiekuna prawnego) ubezpieczeniu w KRUS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy prowadzi wstępną rekrutację.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 czerwca 2022 r. pod nr telefonu: 61 28-42-506

Załączniki:

 1. Program Lesko 2022 (plik pdf 294KB)
 2. Informacje dla rodziców (plik pdf 381KB)
 3. Niezbędnik kolonisty (plik pdf 191KB)
 4. Karta kwalifikacyjna (plik pdf 325KB)
 5. Oświadczenie (plik pdf 82KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-06-14

INFORMACJA

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY INFORMUJE,

ŻE W DNIU 17 CZERWCA 2022 r. (piątek)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W BRODNICY

BĘDZIE NIECZYNNY

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatna rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata

2022-06-03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu realizuje na terenie województwa wielkopolskiego projekt pod nazwą „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023”.

Autorem programu zdrowotnego jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i będzie realizowany do końca czerwca 2023 r.

W projekcie oferowany jest dostęp do nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji dla osób w wieku 18-64 lata, które są w trakcie leczenia onkologicznego lub przebyły chorobę nowotworową i mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Wielkopolski.

Program zapewnia uczestnikom udział w bezpłatnej fizjoterapii oraz pomoc psychologa i dietetyka. Uczestnik projektu ma zapewniony indywidualny kontakt z każdym ze specjalistów, a o kwalifikacji do programu decyduje lekarz onkolog z OPEN. W wybranych wizytach razem z uczestnikiem mogą brać udział także osoby bliskie z otoczenia.

Rehabilitacja onkologiczna prowadzona jest w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie.

Udział jest bezpłatny i nie wymaga skierowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 061 848 lub mailowo – rehabilitacja@open.poznan.pl

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 4840KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Finansowa UNHCR w Polsce dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granice od 24.02.2022 r.

2022-05-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości skorzystania z pomocy materialnej z programu Pomocy Finansowej UNHCR w Polsce osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

Czym jest program pomocy finansowej UNHCR w Polsce?

 • Począwszy od marca, UNHCR oferuje krótkoterminową pomoc materialną dla osób przybyłych z Ukrainy w celu wsparcia ich integracji w Polsce
 • Program nie jest powiązany z innymi programami wsparcia istniejącymi w Polsce, w tym z rejestracją numeru PESEL
 • UNHCR nie prowadzi rejestracji uchodźców oraz nie nadaje statusu uchodźcy. Program ma jedynie na celu wsparcie humanitarne.

Kto kwalifikuje się do programu? 

 • Ty i twoja rodzina kwalifikujecie się do programu jeżeli opuściliście Ukrainę i przybyliście do Polski w dniu 24 lutego 2022 lub później (nie musisz być obywatelem Ukrainy, aby skorzystać, o ile możesz udowodnić, że posiadałeś legalny pobyt na Ukrainie). Wystarczy, że jeden członek rodziny przekroczył granicę 24 lutego lub później
 • “Rodzina” oznacza: osobę dorosłą, małżonka lub partnera, i dzieci poniżej 18 roku życia
 • Jeżeli posiadasz innych członków rodziny, (np. dziadków, dorosłe dzieci), możesz poprosić o jedną, wspólną wizytę, ale podczas rejestracji w centrum zostaniecie zarejestrowani oddzielnie i będziecie musicie podać inne numery telefonu.
 • Jeżeli opuściłeś Ukrainę po 24 lutego i podróżowałeś przez inne kraje przed dotarciem do Polski, nadal kwalifikujesz się do programu pomocy finansowej.
 • Dzieciom powinien towarzyszyć wyznaczony opiekun/opiekun prawny

Ile wynosi wartość oferowanej pomocy finansowej?

 • Miesięcznie, uprawnieni odbiorcy otrzymają 700 złotych na 1 osobę + 600 złotych na kolejną osobę w rodzinie (limit osób wynosi 4)
 • Pomoc finansowa jest udzielana raz w miesiącu, przez okres minimum 3 miesięcy

Gdzie znajdują się centra rejestracji gotówki UNHCR? Kiedy są otwarte?

Poznan: Galeria Malta, Maltanska 1, Floor 1 (upstairs).  Od niedzieli do piątku w godzinach, 8:00-16:00

Szczegóły i zapisy na stronie internetowej:

https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/#Cash_Assistance_Pl

 

 

Załączniki:

 1. pomoc materialna UNHCR w Polsce (plik pdf 2130KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Link do strony UNHCR The UN Refugee Agency. Informacje dla osób pochodzących z Ukrainy - UNHCR Poland

2022-05-17

https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/

Ikonka symbolizująca artykuł

BEZPŁATNA FIZJOTEROAPIA DOMOWA NFZ

2022-05-11
wcf

Ośrodek Pomocy Społcznej w Brodnicy informuje o możliwości skorzystania z darmowej domowej fizjoterapii.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. Fizjoterapia plakat (plik pdf 5989KB)
 2. Fizjoterapia informacja (plik pdf 868KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżur eksperta ZUS w Urzędzie Gminy Brodnica!!

2022-05-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że dnia 13.05.2022 r. w godz. 10.00 - 12.00 odbędzie się dyżur ekspera Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczególy w załączniku.

Załączniki:

 1. dyżur eksperta ZUS (plik docx 3880KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-04-27

W dniu 2 maja 2022 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Brodnicy

będzie nieczynny

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Wielkanocne

2022-04-12

Radosnego przeżycia Świąt Wielkanocnych w zdrowiu, spokoju, wśród najbliższych osób. Niech będą one źródłem rodzinnego ciepła.
W imieniu własnym i pracowników
                                                      życzy
                                                      Magdalena Hybiak
                                                      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                      w Brodnicy

Załączniki:

 1. Życzenia Wielkanocne (plik pdf 255KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie pieniężne dla zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

2022-04-05

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od dnia 24 lutego 2022 r. mogą otrzymać specjalne świadczenie wysokości 40 zł na osobę dziennie.

W gminie Brodnica wnioski o te świadczenia, od dnia 1 kwietnia 2022 r. przyjmuje i rozpatruje Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy (pokój nr 13, I pietro).

Uprawnieni do złożenia wniosku

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia;
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem;
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę;

Okres przyznawania świadczenia

Świadczenie przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikiem za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Świadczenie wypłacane jest „z dołu”.

Załączniki:

 1. RODO (plik pdf 65KB)
 2. wniosek 40 (plik pdf 204KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PLAKAT- ZUS W URZĘDZIE GMINY W BRODNICY

2022-03-25

Załączniki:

 1. (plik docx 4018KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Jednorazowa pomoc dla obywateli UKRAINY 300 zł - informacja!

2022-03-21

JEDNORAZOWA POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

300 ZŁ

 

Czym jest jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy?

„Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł”, to rodzaj zasiłku dla obywateli Ukrainy. Kwota 300 zł jest wsparciem w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Kto może otrzymać zasiłek 300 zł?

Jednorazowe świadczenie 300 zł może otrzymać obywatel Ukrainy, którego:

 1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy i który
 2. został wpisany do rejestru PESEL.

W praktyce jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 r.

Czy zasiłek 300 zł jest na rodzinę, która uciekła z Ukrainy, czy na osobę?

Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

Czy niezbędny jest PESEL, aby obywatel Ukrainy otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł?

Tak, niezbędny jest PESEL, aby Ukrainiec otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł. Ustawa nie przewiduje żadnego wyjątku od tego wymogu.

Na co obywatel Ukrainy może wydać 300 zł jednorazowego świadczenia?

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczona jest na utrzymanie. Art. 31 specustawy wskazuje przykłady takich wydatków. Jest to w szczególności pokrycie wydatków na:

 1. żywność,
 2. odzież,
 3. obuwie,
 4. środki higieny osobistej oraz
 5. opłaty mieszkaniowe.

Czy obywatel Ukrainy musi dokumentować wydatki z tytułu jednorazowego świadczenia 300 zł?

Nie, przepisy nie wprowadzają żadnego wymogu dokumentowania tych wydatków albo trybu kontroli ze strony gminy na co został wydany zasiłek 300 zł przez obywatela Ukrainy. 

Beneficjent świadczenia 300 zł, nie musi gromadzić rachunków i faktur.

Kto przyznaje jednorazowe świadczenie 300 zł?

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrzprezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby, który może upoważnić swojego zastępcę , pracownika urzędu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej.

W Gminie Brodnica realizatorem wypłaty świadczenia 300 zł Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica, Tel. 61 28 42 506

Jakie informacje trzeba podać we wniosku o wypłatę 300 zł jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy?

Art. 31 ust. 5 specustawy określa elementy wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. płeć,
 5. rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 6. serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 7. informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. adres pobytu,
 9. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada,
 10. numer PESEL.

Ośrodek pomocy społecznej do celów udzielania pomocy związanej z zasiłkiem 300 zł dla Ukraińców, przetwarza dane osób wymienionych w tych wniosku.

Czy gmina musi wydać decyzję o przyznaniu jednorazowego świadczenia 300 zł dla Ukraińca?

Nie. Przyznanie  jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywatela Ukrainy, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Jedynie odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego wymaga wydania decyzji. Tu decyzja jest niezbędna, aby umożliwić niedoszłemu beneficjentowi świadczenia 300 zł uruchomienie procedury odwoławczej, a potem skierowanie sprawy do sądu.

Załączniki:

 1. wniosek 300 (plik docx 44KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

„Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy”

2022-03-11

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie informuje, że na portalu publicznych służb zatrudnienia została uruchomiona nowa zakładka adresowana do uchodźców z Ukrainy o nazwie „Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy” https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

- rynek pracy w Polsce,

- pomoc w innych obszarach,

- rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji językowej ukraińskiej.

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

OFERTA PRACY z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych !!!

2022-03-11

OFERTA PRACY

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu poszukuje osób do pracy
w charakterze tłumacza

 

 

Wymagania formalne:

- płynna znajomość języka ukraińskiego oraz języka polskiego

 

Wymagania dodatkowe:

- komunikacja, współpraca, orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 

Zadania:

Zatrudnione osoby będą wspierały obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po rozpoczęciu działań wojennych na terenie Ukrainy tj. po 24 lutego 2022 r. w zakładaniu profili na PUE ZUS i składaniu wniosków o świadczenia wypłacane z ZUS dla tej grupy klientów, w godzinach funkcjonowania Sali Obsługi Klienta w ZUS.

     

Miejsce pracy oraz ilość poszukiwanych osób:

- Poznań, ul. Starołęcka 31 – 2 osoby,

- Konin, ul. Kolbego 1 - 1 osoba,

- Gniezno, ul. Sienkiewicza 4 – 1 osoba,

- Września, ul. Wrocławska 42 – 1 osoba,

- Śrem, ul. Szeroka 2 – 1 osoba,

- Środa Wielkopolska, ul. Szpitalna 1 – 1 osoba,  

- Słupca, ul. Ratajczaka 2E – 1 osoba,

- Koło, ul. Prusa 11 – 1 osoba,

- Turek, ul Armii Krajowej 18 – 1 osoba,

- Oborniki, ul. Armii Poznań 27 – 1 osoba.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadesłanie: CV z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) na adres mailowy: rekrutacja.poznan2@zus.pl

(w tytule maila proszę wskazać, że dotyczy to oferty na tłumacza)

 

 

WYMAGANA KLAUZULA:

 
"Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."

 

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Ruszył nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujacych przemoc.

2022-03-09

Ruszył nabór do kolejnej edycji zajęć w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

Zajęcia w formie grupowej oraz indywidualnej poprowadzą specjaliści z Fundacji Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

Jesteś zainteresowany tematem?

Szukasz pomocy?

Potrzebujesz informacji?

Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 61 28 30 373 lub 537 266 250

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 2669KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dziękujemy!

2022-03-04

Firmie Remontowo Budowlanej Leszek Tarant za wymalowanie mieszkania  dla potrzebujących z Ukrainy!

Dziękujemy za poświęcony czas, pracę i wielkie serce!!!

Zdjęcie flag Polski i UkrainyZdjęcie flagi Ukrainy z sercem na środku
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy

2022-03-01

Komunikat w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy

Status prawny uchodźców z Ukrainy.

 • Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.
 • Jeżeli wjechał na podstawie ważnego paszportu, który został odnotowany przez Straż Graniczną pozostaje pod opieką Państwa Polskiego tj. ma prawo do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu (wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną i socjalną).

Aby z tej pomocy skorzystać obywatele Ukrainy muszą skierować się  do punktu informacyjnego lub recepcyjnego organizowanego przez wojewodę lub zgłosić do urzędu gminy. Samorząd skontaktuje taką osobę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej WCZK), które kieruje do miejsca zakwaterowania.

Dane do WCZK WUW w Poznaniu

Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10

fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27

e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

 • Jeżeli obywatel Ukrainy przekroczył granicę bez ważnego paszportu lub bez dokumentów, a także jeżeli nie uzyskał potwierdzenia wjazdu na teren Polski musi udać się do Placówki Straży Granicznej w Poznaniu celem potwierdzenia swojego pobytu.

Dane teleadresowego Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica:

Bukowska 285 Poznań (lotnisko Poznań-Ławica)

tel. 61 8611300; 618611305;

e-mail: poznan@strazgraniczna.pl

Obecnie w Poznaniu na terenie Dworca Głównego działa Punkt Informacyjny, w którym obywatele Ukrainy uzyskają pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie i informacje.

 • Punkt działa w godzinach od 8.00 do 22.00. Od poniedziałku 28.02.2022 r. uruchomiona zostanie specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy +48 61 850 87 77 dostępna w godzinach 8.00-20.00.
 • Dedykowany adres e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Informacje dla ukraińskich obywateli znajdują się także na stronie: www.migrant.poznan.uw.gov.pl

Od dnia dzisiejszego działa na terenie wielkopolski również Punkt Recepcyjny, który będzie pomagał w rejestracji pobytu uchodźców na terenie Polski. Punkt został zlokalizowany na targach Poznańskich w Poznaniu ul Głogowska 14.

WAŻNE!

 • Mieszkańcy naszej gminy, którzy chcą przyjąć uchodźców do swoich domów bądź posiadanych nieruchomości, muszą liczyć się z faktem, iż obecnie rząd nie przewiduje pokrywania kosztów udostępnienia przez nich lokali. Wojewoda zapewnia zakwaterowanie z wyżywieniem w przygotowanych ośrodkach. Pomocy finansowej w tym zakresie nie może udzielić również samorząd gminny ponieważ zabraniają tego przepisy prawa. Rząd zadeklarował przyjęcie w niedalekiej przyszłości specjalnej ustawy określającej systemowe zasady udzielania pomocy uchodźcom.

Opieka zdrowotna

 • Rząd deklaruje, iż każdy obywatel Ukrainy, którego wjazd od 24.02 został odnotowany przez Straż Graniczną, będzie mógł korzystać ze świadczeń medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalnej. Dlatego tak ważnym jest dopełnienie formalności po przybyciu uchodźców na teren Polski.

Organizacja pomocy humanitarnej.

Państwo Polskie planuje organizację pomocy humanitarnej na dwóch poziomach – lokalnym i centralnym.

 • Poziom lokalny – organizowany i zarządzany przez samorząd gminny i powiatowy.
 • Na terenie Gminy Brodnica magazyn zbiórki pomocy humanitarnej prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej telefon kontaktowy 612842507 w godzinach urzędowania ośrodka.

Zbierane są:

 • żywność o długim terminie ważności, niewymagająca specjalnych warunków transportowania,
 • nowe: koce, śpiwory, odzież jak również środki czystości i higieny.

Lista potrzeb humanitarnych - Ukraina (plik PDF)

 • Gmina przekazuje zebrane dary poprzez magazyn powiatowy do magazynu wojewody.
 • Wojewoda przekazuje zebraną pomoc do magazynu centralnego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która jest jedynym podmiotem organizującym konwój humanitarny na terytorium Ukrainy.

Nie ma możliwości organizacji samodzielnego transportu pomocy humanitarnej na terytorium Ukrainy. 

Załączniki:

 1. Lista potrzeb humanitarnych (plik pdf 117KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z ekspertem ZUS w Urzędzie Gminy Brodnica 17.03.2022 r.

2022-02-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że dnia 17 marca 2022 r. w godzinach 10:00 - 12:00 w Urzędzie Gminy Brodnica odbędzie się spotkanie z ekspertem ZUS w sprawie:

1. profil PUE ZUS

2. wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

3. wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 468KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z ekspertem ZUS w Urzędzie Gminy Brodnica 24.02.2022

2022-02-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że dnia 24 lutego 2022 r. w godzinach 10:00 - 12:00 w Urzędzie Gminy Brodnica odbędzie się spotkanie z ekspertem ZUS w sprawie:

1. profil PUE ZUS

2. wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

3. wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szczegóły w załączniku.

 

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 488KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne, specjalistyczne badania laryngologiczne !

2022-01-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje:

W związku z realizacją przez Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego oraz Klinikę Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi – „Daj sobie szansę”  zapraszamy wszystkie osoby w wieku 40-65 lat na bezpłatne, specjalistyczne badania laryngologiczne ( nr rejestracji 503 414 178)

Badania są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dlatego dla pacjentów są bezpłatne. Badania realizowane są w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM przez wykwalifikowany zespół Specjalistów. Odbywają się one poza tradycyjną kolejnością, a maksymalny czas oczekiwania na wizytę to dwa tygodnie.

Nowotwory głowy i szyi w Polsce stanowią około 6% nowotworów i są przyczyną około 5% zgonów  z powodu choroby nowotworowej.. Są one silnie związane z czynnikami środowiskowymi   i stylem życia, szczególnie z paleniem tytoniu, piciem alkoholu, promieniowaniem UV i szkodliwym warunkami pracy. Szczególną uwagę w ostatnich latach zwracają zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, który wbrew pozorom również związany jest z zachorowaniem na nowotwory głowy i szyi.

 

Nowotwory głowy i szyi to nowotwory zlokalizowane w obrębie jamy nosowej i ustnej, języka, gardła, krtani, ślinianek, zatok oraz ucha. Niestety, pojawiające się objawy nie są charakterystyczne, a pierwsze symptomy mogą przypominać zwykłe przeziębienie. 

 

Do najbardziej charakterystycznych i najczęstszych objawów nowotworów głowy i szyi zaliczamy:

 •         narastający ból gardła,
 •         długotrwale utrzymująca się chrypka,
 •         otalgia, czyli ból ucha bez stanu zapalnego ucha środkowego,
 •         uczucie „zawadzania” podczas połykania,
 •         niegojące się owrzodzenia, czerwone lub białe naloty w jamie ustnej,
 •         pieczenie lub drętwienie języka,
 •         jednostronna niedrożność nosa lub krwawienie z nosa,
 •         guz na szyi.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 568KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżur eksperta ZUS w Urzędzie Gminy Brodnica!!

2022-01-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że dnia 14 stycznia 2022 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 odbędzie się dyżur eksperta ZUS.

Podczas dyżuru można otrzymać pomoc w zakresie:

1. Założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

2. Złożenie wniosku o świadczenie z programu 500+

3. Złożenie wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. dyżur eksperta ZUS (plik docx 70KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NOWE ŚWIADCZENIE

2022-01-05

UWAGA

NOWE ŚWIADCZENIE W 2022 ROKU

DODATEK OSŁONOWY

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20,00 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wypłata dodatku osłonowego odbywa się w dwóch równych ratach:
I rata w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
II rata w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem ww. terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja
o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

 

Ważne!

Na czas realizacji wypłaty dodatku osłonowego tj.: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych.

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy

 (pierwsze piętro pok. nr 12)

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów: 61 28 42 512
 lub poprzez wysłanie e-maila na adres
swiadczenia@opsbrodnica.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA

2022-01-03

Informacja o funkcjonowaniu

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w dniu 7 stycznia 2022 r.

 

UWAGA!

 

Dnia 7 stycznia 2022 r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy będzie nieczynny.

 

Dzień ten został wskazany jako dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 1 stycznia 2022 r. (Zarządzenie Nr 1/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 roku dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy).

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA

2021-12-31

UWAGA!

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że dnia 31 grudnia 2021 r. (piątek) obsługa interesantów będzie się odbywała do godz. 1300    

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2021-12-23

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia
życzą:
Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brodnicy

Ikonka symbolizująca artykuł

Wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w 2022 r. BIAŁY DUNAJEC K. ZAKOPANEGO

2021-12-09

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje dla dzieci rolników 8 - dniowe zimowisko w Białym Dunajcu koło Zakopanego.

Całkowity koszt zimowiska to 1270,00 zł, z czego 870,00 zł jest dofinanowane z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt rodzica za jedno dziecko wynosi 400,00 zł.

Kto może uczestniczyć w zimowisku??

Dzieci rolników do 16 roku życia, których jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy prowadzi wstepną rekrutację.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 grudnia 2021 r. pod nr telefonu: 61 28-42-506

Załączniki:

 1. Zimowisko dla dzieci rolników 2022 r. (plik pdf 448KB)
 2. Informacje dla rodziców (plik pdf 413KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA !

2021-12-01

Informacja o funkcjonowaniu

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w dniu 24 grudnia 2021 r.

 

UWAGA!

 

Dnia 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy będzie nieczynny.

 

Dzień ten został wskazany jako dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 25 grudnia 2021 r. (Zarządzenie Nr 4/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy).

 

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY "Źródło mocy - dom bez przemocy"

2021-11-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości uczestniczenia w konkursie fotograficznym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie pt.: "Źródło mocy - dom bez przemocy".

Szczegóły w załączniku.

Plakat

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu (plik pdf 230KB)
 2. Karta zgłoszeniowa (plik pdf 110KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA

2021-11-10

   UWAGA !

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że w piątek 12 listopada 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy będzie nieczynny.

Ikonka symbolizująca artykuł

ePraca aplikacja mobilna

2021-10-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało dla osób szukających pracy aplikację mobilną ePraca.

W aplikacji znajdują się informacje o ofertach pracy oraz wydarzeniach publikowanych w Centralnej Bazie Ofert Pracy przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy.

Najważniejsze zalety aplikacji mobilnej:

 • wygodny, prosty i przyjazny interfejs użytkownika dzięki pełnej integracji z systemem operacyjnym,
 • szybkie filtrowanie ofert:
  • wg zawodu (wpisując tylko nazwę zawodu),
  • wg lokalizacji (wpisując nazwę lokalizacji lub kod pocztowy)
 • wskazywanie geolokalizacji, czyli wskazanie bieżącej lokalizacji na mapie;
 • wyskakujące powiadomienia (ang. Push) – informacje o nowych ofertach, szkoleniach, targach, etc.;
 • miejsca, lokalizator GPS – wyszukiwanie w okolicy, prezentacja na mapie, wyznaczanie mapy dojazdu;
 • połączenia telefoniczne – natychmiastowe wykonywanie połączeń, wysyłanie SMS/email;
 • kalendarz – zapisywanie terminów spotkań lub zaplanowanych wydarzeń (targów, szkoleń, etc.);
 • kontakty – zapisywanie danych kontaktowych;
 • mechanizmy podpowiedzi i wyszukiwania;
 • połączenia – bezpośrednie przywołanie numeru telefonu i wywołanie połączenia telefonicznego;
 • konta – proste przywołanie adresu email i wysyłanie poczty elektronicznej;
 • subskrypcje – zapisane kryteria wyszukiwania ofert pracy i wydarzeń;
 • publikacja ofert pracy i wydarzeń w charakterze postów na kontach użytkowników portalach społecznościowych.

Jak zainstalować aplikację ePraca?

Aplikację można pobrać bezpłatnie w sklepie Google Play na urządzenia mobilne z systemem Android, ponieważ została udostępniona dla urządzeń z systemem operacyjnym Android (w kolejnym etapie iOS).

Załączniki:

 1. ePraca (plik docx 164KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

„Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

2021-10-13

Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Brodnica. Dofinansowanie
w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom
z rodzin byłych pracowników PGR.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?

Warunkiem udziału w programie jest:

 1. Złożenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości,
  w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.
 2. Złożenie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie członka rodziny w PGR.
 3. Złożenie dokumentów potwierdzających związek rodzinny z osobą zatrudnioną
  w PGR tj. np. akt urodzenia dziecka, akt ślubu rodzica.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Oświadczenia przyjmowane są od dnia 18 października 2021 r.

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do dnia 27 października 2021r. do godz. 14.00, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica, pokój nr 13  (I piętro budynku Urzędu Gminy Brodnica). Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać:

 1. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy lub
 2. na stronie internetowej www.opsbrodnica.pl w zakładce Aktualności lub bezpośrednio ze strony projektu pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr w zakładce Regulamin konkursu (załącznik nr 7 oraz załącznik nr 8).

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?

Zakupione komputery zostaną przekazane na własność uczniom, którzy wezmą udział w projekcie. Laptopy będą wydawane rodzicom lub pełnoletnim uczniom na podstawie umowy pod warunkiem złożenia przez rodzica bądź pełnoletniego ucznia zobowiązania do corocznego okazania przekazanego na własność sprzętu i/lub oprogramowania zakupionego w ramach projektu, pracownikowi Urzędu Gminy Brodnica w siedzibie urzędu lub w miejscu zamieszkania rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania oświadczeń dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Parkowa 2 lub pod nr telefonu 61 28-42-506

osoba do kontaktu:  pracownik socjalny Joanna Porada

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (plik doc 154KB)
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (plik doc 154KB)
 3. Oświadczenie dotyczące sprzętu (plik docx 15KB)
 4. RODO (plik docx 116KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DARMOWE KURSY DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH

2021-10-08

Ośrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy informuje:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Śremie zachęca do skorzystania z oferty darmowych kursów dla osób niepracujących ze stypendium szkoleniowym, płatnymi stażami i zwrotem kosztów dojazdu:

1. W październiku 2021 r. - Kurs kosmetyczny i stylizacji paznokci

2. W listopadzie 2021 r. - Kurs administracyjno - biurowy

Z oferty mogą skorzystać  – osoby bierne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy na dzień wejścia do projektu – potwierdzone drukiem z ZUS z datą wejścia do projektu ) w wieku 18-64 lata z terenu województwo Wielkopolskiego, zagrożone wykluczeniem społecznym (przesłanka ubóstwo), wielkość grupy od 8 do 12 osób.

Udział w szkoleniu zawodowym poprzedzony jest spotkaniami indywidualnymi z Doradcą zawodowym, Psychologiem i Pośrednikiem Pracy oraz warsztatami grupowymi w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, czas trwania wszystkich zajęć około 2 tygodnie.

Za udział w kursie (szkoleniu zawodowym) uczestnicy otrzymują jednorazowe stypendium szkoleniowe po zakończeniu kursu – 9,60 zł netto/1 h kursu na osobę – kwota stypendium szkoleniowego od 960 do 1152 zł netto.

Uczestnicy dojeżdżający na szkolenie z innej miejscowości mogę ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu (bilet jednorazowy, miesięczny lub samochód).

W zależności od projektu kurs będzie trwał 100 lub 120 h zegarowych (od poniedziałku do soboty) max. 8 h dziennie.

Kurs/szkolenie zawodowe w przypadku tych osób będzie zakończony uzyskaniem kompetencji, osoby te mogą podjąć 3 miesięczny staż  – ilość wolnych miejsc stażowych to 50 % grupy docelowej każdego z czterech projektów, stypendium stażowe 1440,00 zł netto/miesiąc,  Uczestnicy dojeżdżający na staż z innej miejscowości mogę ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu - (bilet miesięczny lub samochód).

Zapraszamy wszystkie chętne osoby. Zapisy pod numerem telefonu: 663-939-600 lub 61 28-35-445

 

Kurs kosmetycznykurs kadrowo-płacowy
Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta kursu językowego i komputerowego

2021-10-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przedstawia ofertę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie dotyczącą możliwości uczestnictwa w bezpłatnym kursie językowym i komputerowym. Kursy są finansowane ze Środków Unii Europejskiej.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Panią Alicją Sikorską pod nr telefonu 660-855-733

 Kursy językowe:

-osoby 50+ do 73 roku życia

- grupa liczy 12 osób

- język angielski

- Kursy językowe trwają 120 godzin lekcyjnych 90 zegarowych 

- Warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie dokumentacji szkoleniowej.

- Brak znaczenia dotyczącego statusu pracy, aktualnie zbieramy grupy 50+ , osoby z dowolnym wykształceniem

 Kursy komputerowe

wiek od 25 roku życia do 73

- grupa 10 osób 

- wykształcenie maksymalnie do średniego 

- kurs liczy 120 godzin lekcyjnych 90 zegarowych

-Wymaganie: Osoba przystępująca do kursu komputerowego musi być osobą pracującą.

- warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie dokumentacji szkoleniowej.

Przy kursach komputerowych poszukujemy miejsca wraz z dostępnymi komputerami/ laptopami

Oferujemy : 

- darmowy kurs językowy i komputerowy 

- certyfikat i zaświadczenie po ukończeniu kursu 

- darmowe materiały szkoleniowe 

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne mediacje

2021-09-27

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, zaprasza do korzystania z bezpłatnych mediacji realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 61 28-30-373 lub umowienie wizyty osobiście w siedzibie Centrum.

Załączniki:

 1. bezpłatne mediacje (plik docx 85KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

BEZPŁATNE USG

2021-08-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań ultrasonografii i echokardiografii w Brodnicy, Puszczykowie i Poznaniu.

Zapisy i informacje tylko telefonicznie pod nr tel. 603-762-041 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

TERMINARZ:

BRODNICA:

02.09.2021-05.09.2021 - echo serca

30.09.2021-03.10.2021 - doppler tętnic szyjnych i kręgowych, tętnic nóg i żyły nóg

PUSZCZYKOWO:

09.09.2021-12.09.2021 - usg kolan, barku, biodra i stawu skokowego

07.10.2021-10.10.2021 - usg dla dzieci do 18 r. ż. brzuch, nerki, wątroba, bioderka, przezciemieniowe

14.10.2021-17.10.2021 - echo serca

21.10.2021-24.10.2021 - doppler tętnic szyjnych i kręgowych, wewnątrzczaszkowych

11.11.2021-14.11.2021 - echo serca

25.11.2021-28.11.2021 - doppler tętnic szyjnych i kręgowych, tętnic nóg i żyły nóg

POZNAŃ

24.09.2021-25.09.2021 - usg nerek

Ikonka symbolizująca artykuł

Szczepienie COVID-19

2021-08-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19 dnia 5 września 2021 r.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. szczepienie COVID-19 (plik pdf 732KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - "Bezpiecznie, Zdrowo, Bezgotówkowo”

2021-07-22

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do zakladania rachunków bankowych.

Po to, żeby w pełni skorzystać z dobrodziejstw e-administracji, warto mieć rachunek bankowy. Wtedy ZUS przeleje pieniądze, np. z zasiłku chorobowego, bezpośrednio na konto. Większość banków oferuje bankowość elektroniczną. W każdej chwili możemy wejść na swoje konto, sprawdzić jego stan, zrobić przelew. Dzięki rachunkowi w banku nasze wirtualne biuro będzie kompletne.

Rachunek bankowy to także korzyści w życiu codziennym.  Nie potrzebujesz nosić ze sobą gotówki, bo w sklepie możesz zapłacić kartą. W ten sposób zmniejszasz ryzyko, że ktoś ukradnie Ci pieniądze. Zapłacisz rachunki i zrobisz zakupy przez internet. Nie musisz więc wychodzić z domu, żeby załatwić codzienne sprawy. Możesz łatwo sprawdzać w banku, ile pieniędzy już wydałeś i na co, a także ile Ci jeszcze zostało. Z pomocą banku możesz również oszczędzać i inwestować swoje pieniądze.

E-urzędy i e-usługi dla obywateli są w Polsce powszechnie dostępne. Coraz więcej spraw możesz załatwić szybko, wygodnie i w dowolnym momencie, bez wychodzenia z domu. Najczęściej wystarczy mieć konto w banku i profil zaufany. Tak samo jest w ZUS. Dzięki Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz usłudze e-wizyty w ZUS możesz załatwić wiele spraw. Bez osobistego kontaktu możesz również otrzymywać z ZUS świadczenia.

ZUS to nie tylko emerytury i renty, które otrzymują seniorzy. ZUS to także wsparcie dla młodych, aktywnych zawodowo osób, które korzystają ze świadczeń w konkretnych życiowych sytuacjach, np. z zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka lub z zasiłku chorobowego, gdy nie mogą pracować.

ZUS towarzyszy nam tak naprawdę przez całe życie. Dlatego nie komplikujmy sobie życia i wszystkie świadczenia z ZUS pobierajmy na konto. A jeśli musisz załatwić jakąś sprawę w ZUS – załóż profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (www.zus.pl/portal/logowanie.npi), umów się na e-wizytę (www.zus.pl/e-wizyta) lub zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (22 560 16 00) i o wszystko zapytaj.  

Załączniki:

 1. Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo (plik pdf 153KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wniosek o świadczenie DOBRY START 300+ dla ucznia

2021-07-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że dnia 14 lipca 2021 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy Brodnica będzie można skorzystać z pomocy eksperta ZUS przy składaniu wniosku o świadczenie Dobry Start 300+.

Szczegóły poniżej.

Załączniki:

 1. wniosek Dobry Start 300+ (plik pdf 444KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

LETNI CHALLENGE "Pocztówka z wakacji"

2021-07-08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zaprasza wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców powiatu śremkiego do udziału w letnim challengu "Pocztówka z wakacji".

Szczegóły poniżej.

Plakat

Załączniki:

 1. Regulamin (plik pdf 563KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SZCZEPIMY SIĘ !

2021-07-07
Informacja o szczepieniu przeciwko COVID-19
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.

2021-06-25

Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021,poz. 11).

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który został wprowadzony załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXXI/138/2021 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 czerwca 2021 r. oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów, który został wprowadzony załącznikiem nr 2  do w/w uchwały. 

Wprowadzenie nowych wzorów pociąga za sobą obowiązek zwrócenia uwagi przez wnioskodawców oraz zarządców budynków, którzy potwierdzają informacje zawarte w pkt. 2-5 oraz 7,9 i 12 wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzenie było dokonane na poprawnym, nowym wniosku. Bardzo istotną zmianą jest również miesiąc potwierdzania wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzamy wydatki z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Dla wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego składanych w lipcu 2021 roku zarządca potwierdza wydatki na lokal mieszkalny poniesione w miesiącu czerwcu 2021 roku.

Od dnia 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych – od 1 lipca tylko zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Od dnia 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w :

 • domu pomocy społecznej ;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym ;
 • schronisku dla nieletnich ;
 • zakładzie poprawczym ;
 • zakładzie karnym ;
 • szkole, w tym szkole wojskowej

 

     - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom , jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 5167,47 zł.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza :

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

– alimenty na rzecz dzieci,

– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 103 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

– świadczenie rodzicielskie,

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

ZMIANY W PROGRAMIE DOBRY START

2021-06-22

Program „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że od dnia 1 lipca 2021r. nie będzie organem realizującym program „Dobry start”.

W dniu 15 czerwca 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

OD 14 CZERWCA 2021 R. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY WZNAWIA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW

2021-06-15

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiologiczną oraz znoszeniem rządowych obostrzeń od dnia 14 czerwca 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

Do budynku można wejść i załatwić sprawę z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego:

 1. Maseczka
 2. Dezynfekcja rąk
 3. Dystans
 4. W jednym biurze może przebywać tylko jeden klient.
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolonia dla dzieci rolników - Biały Dunajec k. Zakopanego 2021

2021-05-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin

organizuje dla dzieci rolników letni wypoczynek w formie kolonii w Białym Dunajcu k. Zakopanego w terminie od dnia            

1 lipca 2021 r. do dnia 10 lipca 2021 r.

Szczegóły w załącznikach.

 

Załączniki:

 1. Program Biały Dunajec 2021 (plik pdf 598KB)
 2. Informacje dla rodziców KRUS 2021 (plik pdf 807KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

2021-05-14

Załączniki:

 1. NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO (plik docx 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Usługi z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatenego poradnictwa obywatelskiego.

2021-04-09
Logo pomoc prawna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Śremie pod numerem telefonu:

(61) 28-37-001 wew.312  lub  (61) 81-97-523  i poproś o umówienie wizyty

lub napisz na adres: rejestracjanpp@powiat-srem.pl

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja (plik pdf 900KB)
 2. Plakat (plik pdf 198KB)
 3. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (plik pdf 526KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA !

2021-03-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

w dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek)

będzie czynny do godz. 13.00

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Rehabilitacji Kompleksowej

2021-03-12
fewer-rp-efs

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt realizowany jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państwa.

Do projektu mogą zgałszać się osoby:

 • które z powodu wypadku lub choroby utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę
 • długotrwale poszukujące pracy
 • które ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowały
 • z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane)

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie. Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji poszczególnych beneficjentów. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej do Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji to 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia do roku.

Zgłoszenia od potencjalnych uczestników projektu z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego przyjmowane są w Oddziale Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kontakt PFRON: Infolinia: (22) 50 55 600

Adres email: ork@pfron.org.pl

www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

 

Załączniki:

 1. Program Rehabilitacji Kompleksowej (plik pdf 387KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Darmowa fizjoterapia ambulatoryja i domowa

2021-02-26
wcf

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości skorzystania z darmowej fizjoterapii ambulatoryjnej oraz domowej.

Zabiegi fizjoterapeutyczne realizuje Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii, ul. Łomżyńska 1, 61-048 Poznań.

Zabiegi finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia - konieczne jest uzyskanie skierowania. Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza specjalistę.

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii w Poznaniu realizuje również projekt ze środków Unii Europejskiej

pt.: "Aktywni w każdym wieku - powrót na rynek pracy" kierowany do kobiet w wieku 50-59 lat oraz mężczyzn w wieku 50-64 lat z bólem mięśniowo - stawowym.

Szczegóły poniżej.

 

Załączniki:

 1. Fizjoterapia ambulatoryjna (plik pdf 151KB)
 2. Skierowanie do fizjoterapii ambulatoryjnej (plik pdf 185KB)
 3. Fizjoterapia domowa (plik pdf 147KB)
 4. Skierowanie do fizjoterapii domowej (plik pdf 185KB)
 5. Projekt "Aktywni w każdym wieku - powrót na rynek pracy" (plik pdf 187KB)
 6. Skierowanie na zabiegi z programu "Aktywni w każdym wieku - powrót na rynek pracy" (plik pdf 185KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze

2021-02-01

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego - umowa o pracę.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 48KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik docx 17KB)
 3. klauzula informacyjna (plik pdf 59KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY W 2021 r.

2021-01-07

POMOC SPOŁECZNA

29 STYCZNIA 2021 r.
26 LUTEGO 2021 r.
29 MARCA 2021 r.
28 KWIETNIA 2021 r.
28 MAJA 2021 r.
28 CZERWCA 2021 r.
28 LIPCA 2021 r.
27 SIERPNIA 2021 r.
29 WRZEŚNIA 2021 r.
29 PAŹDZIERNIKA 2021 r.
26 LISTOPADA 2021 r.
20 GRUDNIA 2021 r.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

20 Października 2020 r.
20 Listopada 2020 r.
16 Grudnia 2020 r.
20 Stycznia 2021 r.
19 Lutego 2021 r.
19 Marca 2021 r.
20 Kwietnia  2020 r.
20 Maja 2021 r.
21 Czerwca 2021 r.
20 Lipca 2021 r.
20 Sierpnia 2021 r.
20 Września 2021 r.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

(Zasiłek rodzinny, Zasiłek pielęgnacyjny, Becikowe, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie rodzicielskie, Specjalny zasiłek opiekuńczy)

W terminie: do dnia 20-go każdego miesiąca.

Jeżeli wskazany dzień jest dniem wolnym od pracy, realizacja świadczeń nastąpi w kolejnym dniu roboczym.
Wypłata w miesiącu grudzień 2021 r. nastąpi do dnia 16 grudnia 2021 r.
(Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne).

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

W terminie: do dnia 25-go każdego miesiąca.

Jeżeli wskazany dzień jest dniem wolnym od pracy, realizacja świadczeń nastąpi w kolejnym dniu roboczym.
(Zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze).

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. (Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

 

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30-go stycznia danego roku.

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA!

2021-01-05

Obecnie świadczenie wychowawcze przyznawane jest od 1 lipca 2019 do 31 maja 2021r. Aby zachować ciągłość w pobieraniu świadczenia wniosek na nowy okres należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2021r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie 500+ po tym terminie, świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Termin składania kolejnych wniosków o świadczenie wychowawcze 500 + od dnia 01 lutego 2021r.

Wnioski przyjmowane będą:

 • od dnia 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-PUAP, PIU oraz bankowości elektronicznej,
 • od dnia 1 kwietnia 2021 r. również w formie papierowej: w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy - pokój nr 12

Prawo do świadczenia wychowawczego w kolejnych latach ustalane będzie na okres od dnia l czerwca do dnia 31 maja następnego roku.

Aktualne informacje dotyczące Programu 500 plus możemy uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2020-12-22
Życzenia Boże Narodzenie
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2020-12-02
Program
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-11-03

KOMUNIKAT KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY
z dnia 3 listopada 2020 r.

Zmiana funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy polegająca na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Wyjątek stanowią otrzymane wezwania lub zawiadomienia oraz uprzednie umówienie się telefoniczne na spotkanie z pracownikiem.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy będą udzielać informacji tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

Wszelkie dokumenty kierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy należy składać:

 1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Ośrodka dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 2. za pośrednictwem portalu „Empatia”: empatia.mpips.gov.pl,
 3. za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 4. za pośrednictwem profilu zaufanego e-ZUS,
 5. za pośrednictwem poczty,
 6. w formie papierowej do skrzynki podawczej Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Brodnicy przeznaczonej na korespondencję ustawionej na stole przed Urzędem Gminy Brodnica,
 7. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ops@brodnica.net.pl

Nr telefonu do poszczególnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy:

 1. Kierownik Ośrodka: 61 28 42 507 oraz 504 516 146
 2. Główny Księgowy: 61 28 42 509
 3. Pracownicy socjalni:61 28 42 506 oraz 500 064 169,  500 066 481
 4. Dział świadczeń rodzinnych: 61 28 42 512
 5. Asystent rodziny 61 28 42 506 oraz 508 377 991
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowanie

2020-07-17
podziekowanie
Ikonka symbolizująca artykuł

Święta Bożego Narodzenia

2019-12-23
swieta (1)swieta (2)swieta (3)swieta (4)swieta (5)swieta (6)swieta (7)swieta (8)swieta (9)swieta (10)swieta (11)swieta (12)swieta (13)swieta (14)swieta (15)swieta (16)swieta (17)swieta (18)swieta (19)swieta (20)swieta (21)swieta (22)swieta (23)swieta (24)swieta (25)swieta (26)swieta (27)swieta (28)swieta (29)swieta (30)swieta (31)swieta (32)swieta (33)swieta (34)swieta (35)swieta (36)swieta (37)swieta (38)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO