ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy rządowe ❯ Opieka wytchnieniowa
← Powrót do strony głównej

Programy rządowe ❯ Opieka wytchnieniowa

Programy rządowe - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023

2023-06-02
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

                

 

Program „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023

Gmina Brodnica w roku 2023 przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Dofinansowanie:         27 907,20 zł

Całkowita wartość:    27 907,20 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad

  • dziećmi posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Działania w ramach programu mają zapewniać:

   ⦁   czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach związanych ze sprawowaniem opieki, a tym samym zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania  całodobowej opieki nad tą osobą.

Uczestnik programu nie ponosi żadnych kosztów odpłatności za usługi.

Usługi opieki wytchnieniowej w całości finansowane są z Funduszu Solidarnościowego. 

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku.

 

Informacji dotyczących Programu udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy -  ul.  Parkowa 2, 63-112 Brodnica, tel. 61 28-42-507 lub 61 28-42-506

Ikonka symbolizująca artykuł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2023

2023-03-28
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program Opieki wytchnieniowej - educja 2023

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Ikonka symbolizująca artykuł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

2023-03-13
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2023

2023-03-01
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

  • ośrodku wsparcia
  • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący stałą i bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością mogą uzyskać szczegółowe informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy lub pod nr tel. 61 28 42 507.

Ikonka symbolizująca artykuł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

2022-10-27
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, iż Ośrodek będzie ubiegał się o uzyskanie środków na rok 2023 z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z ww. Programu proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem pod nr telefonu 61 28 42 507 od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w poniedziałki od 8.00 do 16.00.

Niniejsza informacja posłuży diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 listopada 2022 r.

Program opieka wytchnieniowa adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO