ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy rządowe ❯ Opieka wytchnieniowa
← Powrót do strony głównej

Programy rządowe ❯ Opieka wytchnieniowa

Programy rządowe - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-11-02
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Program „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –  edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, iż będzie ubiegał się o uzyskanie środków na rok 2024 z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z ww. Programu proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Parkowa 2 pod nr telefonu 61 28-42-507 od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w poniedziałki od 8.00 do 16.00.

W celu przystąpienia do programu niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie do tut. Ośrodka Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 7 do Programu) wraz z orzeczeniem  o stopniu niepełnosprawności (druk dostępny na stronie internetowej OPS Brodnica www.opsbrodnica.pl – Programy rządowe – Opieka wytchnieniowa)

w terminie do dnia 13 listopada 2023 r.

O przyjęciu do Programu zadecyduje wysokość pozyskanych środków na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz kolejność zgłoszeń.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

Program "Opieki wytchnieniowej" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 dostępny jest pod linkiem 

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (plik docx 39KB)
 2. Klauzula RODO - edycja 2024 (plik docx 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023

2023-06-02
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

                

 

Program „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023

Gmina Brodnica w roku 2023 przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Dofinansowanie:         27 907,20 zł

Całkowita wartość:    27 907,20 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad

 • dziećmi posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Działania w ramach programu mają zapewniać:

   ⦁   czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach związanych ze sprawowaniem opieki, a tym samym zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania  całodobowej opieki nad tą osobą.

Uczestnik programu nie ponosi żadnych kosztów odpłatności za usługi.

Usługi opieki wytchnieniowej w całości finansowane są z Funduszu Solidarnościowego. 

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku.

 

Informacji dotyczących Programu udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy -  ul.  Parkowa 2, 63-112 Brodnica, tel. 61 28-42-507 lub 61 28-42-506

Ikonka symbolizująca artykuł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2023

2023-03-28
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Program Opieki wytchnieniowej - educja 2023

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Ikonka symbolizująca artykuł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

2023-03-13
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2023

2023-03-01
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 • ośrodku wsparcia
 • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący stałą i bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością mogą uzyskać szczegółowe informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy lub pod nr tel. 61 28 42 507.

Ikonka symbolizująca artykuł

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

2022-10-27
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, iż Ośrodek będzie ubiegał się o uzyskanie środków na rok 2023 z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z ww. Programu proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem pod nr telefonu 61 28 42 507 od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w poniedziałki od 8.00 do 16.00.

Niniejsza informacja posłuży diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 listopada 2022 r.

Program opieka wytchnieniowa adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO