ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy rządowe ❯ Posiłek w szkole i w domu
← Powrót do strony głównej

Programy rządowe ❯ Posiłek w szkole i w domu

Programy rządowe - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Wieloletni Rządowy Program

2024-01-02

Program "Posiłek w szkole i w domu" zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Celem Programu jest rownież zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realiującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

1. Moduł dla dzieci i młodzieży,

2. Moduł dla osób dorosłych,

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułu 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek:

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku i żywności:

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Ze środków przekazanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spełniajacym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ww. ustawy oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy tj.

dla osoby samotnie gospodarującej  776,00 zł x 200%=1552,00 zł

dla osoby w rodzinie 600,00 zł x 200% = 1200,00 zł

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany w programie "Posiłek w szkole i w domu"

2023-03-01

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/232/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 6 lutego 2023 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

Ze środków przekazanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spełniajacym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającej kryterium dochodowe w wysokości do 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy tj.

dla osoby samotnie gospodarującej  776,00 zł x 200%=1552,00 zł

dla osoby w rodzinie 600,00 zł x 200% = 1200,00 zł

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego tj. od dnia 1 marca 2023 r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Programu wieloletni

2021-02-18

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Świadczenia te realizowane są w formie:
- posiłku,
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc ta może być przyznana nieodpłatnie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Parkowa 2
63-112 Brodnica
tel. (61)284-25-09

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO