Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

Elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty

Data publikacji: 2023-01-11

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje:

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji emeryta-rencisty. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.
ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie wymaga to składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS.

Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej.

Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS.

 

 

Załączniki:

 1. plakat (plik PDF 346KB)
 2. informacja (plik PDF 665KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2023-01-05

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY UL. PARKOWA 2, 63-112 BRODNICA.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Inspektor ds. świadczeń (plik docx 20KB)

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2023-01-05

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny (plik docx 23KB)

Komunikat

Data publikacji: 2022-12-22

UWAGA

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że
w dniu 22 grudnia 2022 r. oraz 23 grudnia 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy czynny będzie od godz. 7.00 do godz. 13.00

 

 

                                         Magdalena Hybiak

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brodnicy

Nabór na stanowisko

Data publikacji: 2022-12-14

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY ogłasza NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik docx 23KB)

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwatrowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 40zł

Data publikacji: 2022-12-05

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022 r. zmianie ulega rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Druki w załączniku.

Załączniki:

 1. wniosek 40 (plik pdf 495KB)

DODATEK ELEKTRYCZNY

Data publikacji: 2022-11-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że realizatorem dodatku elektrycznego wynikającego z ustawy o dodatku elektrycznym z dnia 7 października 2022 roku (Dz.U.2022.2127) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Parkowa 2.

Wnioski można pobrać i składać w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 12.

WNIOSKI PRZYJMOWANE BEDĄ OD DNIA 1.12.2022 R.

Do wniosku należy dołączyć:

- ostatni rachunek za prąd

 - oświadczenie (o posiadaniu/nie posiadaniu mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) z klauzulą następującej treści "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Załączniki:

 1. wniosek nna dodatek elektryczny (plik pdf 566KB)
 2. RODO (plik docx 23KB)

Program Kompleksowej Rehabilitacji

Data publikacji: 2022-11-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości zgłoszenia się do bezpłatnego Programu Komplesowej Rehabilitacji.

Bezpłatna Kompleksowa Rehabilitacja skierowana jest do osób, które z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy, a chcą być nadal aktywne zawodowo

lub

dla osób, ktore doświadczyły kryzysu psychicznego i nie mogą wrócić do dotychczasowej pracy.

Wszystkie osoby z Wielkopolski zainteresowane udziałem w kompleksowej rehabilitacji zapraszamy do kontaktu z Panem Tomaszem Paczkowskim:

tel: 504-852-298  e-mail: tpaczkowski@pfron.org.pl

Jesli chcesz wziąś udział w rehabilitacji kompleskowej dla osób po kryzysach psychicznych, możesz skontaktować się z PFRON także w poniższy sposób:

tel: 22 50-55-600 lub 532-433-727  e-mail: ork@pfron.org.pl

Szczegóły w załączniku.

 

Plakat

Załączniki:

 1. Projekt Komplesowej Rehabilitacji (plik pdf 387KB)
 2. Kompleskowa rehabilitacja - osoby po kryzysie (plik pdf 310KB)

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2023 R.

Data publikacji: 2022-11-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości zgłoszenia dziecka na zimowisko organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

Miejsce: Biały Dunajec k. Zakopanego

Termin: 04.02.2023 - 10.02.2023

Koszt od dziecka: 450,00 zł

Oferta skierowana jest dla dzieci rolników.

Szczegóły w załączniku.

Zapisy przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Załączniki:

 1. Oferta zimowisko (plik pdf 1018KB)
 2. Informacje dla rodziców (plik pdf 870KB)
 3. Karta kwalifikacyjna (plik pdf 669KB)
 4. Oświadczenie rodzica (plik pdf 133KB)

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

Data publikacji: 2022-10-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, iż udziela wsparcia osobom bezdomnym, dla których okres zimowy jest najtrudniejszym do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne.

Osoba bezdomna w myśl art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej może otrzymać pomoc w postaci schronienia, posiłku i odzieży.

Mężczyźni w:

Schronisko dla Bezdomnych

Nochowo

ul. Śremska 12

63-100 Śrem 

(schronisko posiada ogółem 42 miejsca noclegowe)

 

Kobiety w :

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet

ul. Dutkiewicza 8A

63-100 Śrem

(schronisko posiada ogółem 18 miejsc noclegowych)

 

Wnioski z prośbą o pomoc składa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

Ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica, pokój nr 13.

Tel. do pracowników socjlanych 61 28-42-506

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2022-10-27

UWAGA!!!

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

Data publikacji: 2022-10-27

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, iż Ośrodek będzie ubiegał się o uzyskanie środków na rok 2023 z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”.

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z ww. Programu proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem pod nr telefonu 61 28 42 507 od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w poniedziałki od 8.00 do 16.00.

Niniejsza informacja posłuży diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 8 listopada 2022 r.

Program opieka wytchnieniowa adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Data publikacji: 2022-09-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że realizatorem dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku ( Dz. U z 2022 r. poz. 1967) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Parkowa 2.

Załączniki:

 1. RODO (plik docx 21KB)
 2. wniosek na niektóre źródła ciepła (plik pdf 977KB)

DODATEK WĘGLOWY

Data publikacji: 2022-08-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że realizatorem dodatku węglowego wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku ( Dz. U z 2022 r. poz. 1692) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Parkowa 2.

Wnioski można pobrać i składać w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 12.

WNIOSKI PRZYJMOWANE BEDĄ OD DNIA 22.08.2022 R.

 

Załączniki:

 1. Oswiadczenie_do_dodatku_weglowego (plik doc 37KB)
 2. wniosek o dodatek węglowy (plik pdf 217KB)
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA - DODATEK WĘGLOWY (plik docx 21KB)

Inforamcja dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Data publikacji: 2022-07-08

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Zmiana w przepisach o świadczeniu pieniężnym "40" zł - termin składania wniosków

Data publikacji: 2022-07-04

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

w art. 13 dodatno ust. 1e i 1f w brzeminu:

1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wniokiem.

1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.

Kolonia dla dzieci rolników 2022 BIESZCZADY

Data publikacji: 2022-06-20

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje dla dzieci rolników wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2022 r. w miejscowości Lesko w Bieszczadach w terminie od dnia 11 sierpnia 2022 r. do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Całkowity koszt kolonii to 1400,00 zł, z czego 950,00 zł jest dofinanowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt rodzica za jedno dziecko wynosi 450,00 zł.

Kto może uczestniczyć w zimowisku??

Dzieci rolników w wieku od 7 do 16 lat, których jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.

Niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z KRUS o podleganiu przez rodzica (opiekuna prawnego) ubezpieczeniu w KRUS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy prowadzi wstępną rekrutację.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 czerwca 2022 r. pod nr telefonu: 61 28-42-506

Załączniki:

 1. Program Lesko 2022 (plik pdf 294KB)
 2. Informacje dla rodziców (plik pdf 381KB)
 3. Niezbędnik kolonisty (plik pdf 191KB)
 4. Karta kwalifikacyjna (plik pdf 325KB)
 5. Oświadczenie (plik pdf 82KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-06-14

INFORMACJA

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODNICY INFORMUJE,

ŻE W DNIU 17 CZERWCA 2022 r. (piątek)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W BRODNICY

BĘDZIE NIECZYNNY

Bezpłatna rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata

Data publikacji: 2022-06-03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu realizuje na terenie województwa wielkopolskiego projekt pod nazwą „Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023”.

Autorem programu zdrowotnego jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i będzie realizowany do końca czerwca 2023 r.

W projekcie oferowany jest dostęp do nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji dla osób w wieku 18-64 lata, które są w trakcie leczenia onkologicznego lub przebyły chorobę nowotworową i mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Wielkopolski.

Program zapewnia uczestnikom udział w bezpłatnej fizjoterapii oraz pomoc psychologa i dietetyka. Uczestnik projektu ma zapewniony indywidualny kontakt z każdym ze specjalistów, a o kwalifikacji do programu decyduje lekarz onkolog z OPEN. W wybranych wizytach razem z uczestnikiem mogą brać udział także osoby bliskie z otoczenia.

Rehabilitacja onkologiczna prowadzona jest w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie.

Udział jest bezpłatny i nie wymaga skierowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 061 848 lub mailowo – rehabilitacja@open.poznan.pl

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 4840KB)

Pomoc Finansowa UNHCR w Polsce dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granice od 24.02.2022 r.

Data publikacji: 2022-05-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje o możliwości skorzystania z pomocy materialnej z programu Pomocy Finansowej UNHCR w Polsce osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

Czym jest program pomocy finansowej UNHCR w Polsce?

 • Począwszy od marca, UNHCR oferuje krótkoterminową pomoc materialną dla osób przybyłych z Ukrainy w celu wsparcia ich integracji w Polsce
 • Program nie jest powiązany z innymi programami wsparcia istniejącymi w Polsce, w tym z rejestracją numeru PESEL
 • UNHCR nie prowadzi rejestracji uchodźców oraz nie nadaje statusu uchodźcy. Program ma jedynie na celu wsparcie humanitarne.

Kto kwalifikuje się do programu? 

 • Ty i twoja rodzina kwalifikujecie się do programu jeżeli opuściliście Ukrainę i przybyliście do Polski w dniu 24 lutego 2022 lub później (nie musisz być obywatelem Ukrainy, aby skorzystać, o ile możesz udowodnić, że posiadałeś legalny pobyt na Ukrainie). Wystarczy, że jeden członek rodziny przekroczył granicę 24 lutego lub później
 • “Rodzina” oznacza: osobę dorosłą, małżonka lub partnera, i dzieci poniżej 18 roku życia
 • Jeżeli posiadasz innych członków rodziny, (np. dziadków, dorosłe dzieci), możesz poprosić o jedną, wspólną wizytę, ale podczas rejestracji w centrum zostaniecie zarejestrowani oddzielnie i będziecie musicie podać inne numery telefonu.
 • Jeżeli opuściłeś Ukrainę po 24 lutego i podróżowałeś przez inne kraje przed dotarciem do Polski, nadal kwalifikujesz się do programu pomocy finansowej.
 • Dzieciom powinien towarzyszyć wyznaczony opiekun/opiekun prawny

Ile wynosi wartość oferowanej pomocy finansowej?

 • Miesięcznie, uprawnieni odbiorcy otrzymają 700 złotych na 1 osobę + 600 złotych na kolejną osobę w rodzinie (limit osób wynosi 4)
 • Pomoc finansowa jest udzielana raz w miesiącu, przez okres minimum 3 miesięcy

Gdzie znajdują się centra rejestracji gotówki UNHCR? Kiedy są otwarte?

Poznan: Galeria Malta, Maltanska 1, Floor 1 (upstairs).  Od niedzieli do piątku w godzinach, 8:00-16:00

Szczegóły i zapisy na stronie internetowej:

https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/#Cash_Assistance_Pl

 

 

Załączniki:

 1. pomoc materialna UNHCR w Polsce (plik pdf 2130KB)

Link do strony UNHCR The UN Refugee Agency. Informacje dla osób pochodzących z Ukrainy - UNHCR Poland

Data publikacji: 2022-05-17

https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/

BEZPŁATNA FIZJOTEROAPIA DOMOWA NFZ

Data publikacji: 2022-05-11

wcf

Ośrodek Pomocy Społcznej w Brodnicy informuje o możliwości skorzystania z darmowej domowej fizjoterapii.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. Fizjoterapia plakat (plik pdf 5989KB)
 2. Fizjoterapia informacja (plik pdf 868KB)

Dyżur eksperta ZUS w Urzędzie Gminy Brodnica!!

Data publikacji: 2022-05-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że dnia 13.05.2022 r. w godz. 10.00 - 12.00 odbędzie się dyżur ekspera Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczególy w załączniku.

Załączniki:

 1. dyżur eksperta ZUS (plik docx 3880KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-04-27

W dniu 2 maja 2022 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Brodnicy

będzie nieczynny

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2022-04-12

Radosnego przeżycia Świąt Wielkanocnych w zdrowiu, spokoju, wśród najbliższych osób. Niech będą one źródłem rodzinnego ciepła.
W imieniu własnym i pracowników
                                                      życzy
                                                      Magdalena Hybiak
                                                      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                      w Brodnicy

Załączniki:

 1. Życzenia Wielkanocne (plik pdf 255KB)

Świadczenie pieniężne dla zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-04-05

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od dnia 24 lutego 2022 r. mogą otrzymać specjalne świadczenie wysokości 40 zł na osobę dziennie.

W gminie Brodnica wnioski o te świadczenia, od dnia 1 kwietnia 2022 r. przyjmuje i rozpatruje Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy (pokój nr 13, I pietro).

Uprawnieni do złożenia wniosku

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia;
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem;
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę;

Okres przyznawania świadczenia

Świadczenie przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikiem za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni.

Świadczenie wypłacane jest „z dołu”.

Załączniki:

 1. RODO (plik pdf 65KB)
 2. wniosek 40 (plik pdf 204KB)

PLAKAT- ZUS W URZĘDZIE GMINY W BRODNICY

Data publikacji: 2022-03-25

Załączniki:

 1. (plik docx 4018KB)

Jednorazowa pomoc dla obywateli UKRAINY 300 zł - informacja!

Data publikacji: 2022-03-21

JEDNORAZOWA POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

300 ZŁ

 

Czym jest jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywatela Ukrainy?

„Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł”, to rodzaj zasiłku dla obywateli Ukrainy. Kwota 300 zł jest wsparciem w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Kto może otrzymać zasiłek 300 zł?

Jednorazowe świadczenie 300 zł może otrzymać obywatel Ukrainy, którego:

 1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy i który
 2. został wpisany do rejestru PESEL.

W praktyce jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 r.

Czy zasiłek 300 zł jest na rodzinę, która uciekła z Ukrainy, czy na osobę?

Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

Czy niezbędny jest PESEL, aby obywatel Ukrainy otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł?

Tak, niezbędny jest PESEL, aby Ukrainiec otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł. Ustawa nie przewiduje żadnego wyjątku od tego wymogu.

Na co obywatel Ukrainy może wydać 300 zł jednorazowego świadczenia?

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczona jest na utrzymanie. Art. 31 specustawy wskazuje przykłady takich wydatków. Jest to w szczególności pokrycie wydatków na:

 1. żywność,
 2. odzież,
 3. obuwie,
 4. środki higieny osobistej oraz
 5. opłaty mieszkaniowe.

Czy obywatel Ukrainy musi dokumentować wydatki z tytułu jednorazowego świadczenia 300 zł?

Nie, przepisy nie wprowadzają żadnego wymogu dokumentowania tych wydatków albo trybu kontroli ze strony gminy na co został wydany zasiłek 300 zł przez obywatela Ukrainy. 

Beneficjent świadczenia 300 zł, nie musi gromadzić rachunków i faktur.

Kto przyznaje jednorazowe świadczenie 300 zł?

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrzprezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby, który może upoważnić swojego zastępcę , pracownika urzędu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej.

W Gminie Brodnica realizatorem wypłaty świadczenia 300 zł Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica, Tel. 61 28 42 506

Jakie informacje trzeba podać we wniosku o wypłatę 300 zł jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy?

Art. 31 ust. 5 specustawy określa elementy wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. płeć,
 5. rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 6. serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
 7. informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. adres pobytu,
 9. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada,
 10. numer PESEL.

Ośrodek pomocy społecznej do celów udzielania pomocy związanej z zasiłkiem 300 zł dla Ukraińców, przetwarza dane osób wymienionych w tych wniosku.

Czy gmina musi wydać decyzję o przyznaniu jednorazowego świadczenia 300 zł dla Ukraińca?

Nie. Przyznanie  jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywatela Ukrainy, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Jedynie odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego wymaga wydania decyzji. Tu decyzja jest niezbędna, aby umożliwić niedoszłemu beneficjentowi świadczenia 300 zł uruchomienie procedury odwoławczej, a potem skierowanie sprawy do sądu.

Załączniki:

 1. wniosek 300 (plik docx 44KB)

„Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy”

Data publikacji: 2022-03-11

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie informuje, że na portalu publicznych służb zatrudnienia została uruchomiona nowa zakładka adresowana do uchodźców z Ukrainy o nazwie „Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy” https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

- rynek pracy w Polsce,

- pomoc w innych obszarach,

- rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji językowej ukraińskiej.

 

 

OFERTA PRACY z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych !!!

Data publikacji: 2022-03-11

OFERTA PRACY

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu poszukuje osób do pracy
w charakterze tłumacza

 

 

Wymagania formalne:

- płynna znajomość języka ukraińskiego oraz języka polskiego

 

Wymagania dodatkowe:

- komunikacja, współpraca, orientacja na klienta, radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 

Zadania:

Zatrudnione osoby będą wspierały obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po rozpoczęciu działań wojennych na terenie Ukrainy tj. po 24 lutego 2022 r. w zakładaniu profili na PUE ZUS i składaniu wniosków o świadczenia wypłacane z ZUS dla tej grupy klientów, w godzinach funkcjonowania Sali Obsługi Klienta w ZUS.

     

Miejsce pracy oraz ilość poszukiwanych osób:

- Poznań, ul. Starołęcka 31 – 2 osoby,

- Konin, ul. Kolbego 1 - 1 osoba,

- Gniezno, ul. Sienkiewicza 4 – 1 osoba,

- Września, ul. Wrocławska 42 – 1 osoba,

- Śrem, ul. Szeroka 2 – 1 osoba,

- Środa Wielkopolska, ul. Szpitalna 1 – 1 osoba,  

- Słupca, ul. Ratajczaka 2E – 1 osoba,

- Koło, ul. Prusa 11 – 1 osoba,

- Turek, ul Armii Krajowej 18 – 1 osoba,

- Oborniki, ul. Armii Poznań 27 – 1 osoba.

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadesłanie: CV z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) na adres mailowy: rekrutacja.poznan2@zus.pl

(w tytule maila proszę wskazać, że dotyczy to oferty na tłumacza)

 

 

WYMAGANA KLAUZULA:

 
"Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."

 

 

 

 

Ruszył nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujacych przemoc.

Data publikacji: 2022-03-09

Ruszył nabór do kolejnej edycji zajęć w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

Zajęcia w formie grupowej oraz indywidualnej poprowadzą specjaliści z Fundacji Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

Jesteś zainteresowany tematem?

Szukasz pomocy?

Potrzebujesz informacji?

Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 61 28 30 373 lub 537 266 250

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 2669KB)

Dziękujemy!

Data publikacji: 2022-03-04

Firmie Remontowo Budowlanej Leszek Tarant za wymalowanie mieszkania  dla potrzebujących z Ukrainy!

Dziękujemy za poświęcony czas, pracę i wielkie serce!!!

Zdjęcie flag Polski i UkrainyZdjęcie flagi Ukrainy z sercem na środku

Komunikat w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-01

Komunikat w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy

Status prawny uchodźców z Ukrainy.

 • Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.
 • Jeżeli wjechał na podstawie ważnego paszportu, który został odnotowany przez Straż Graniczną pozostaje pod opieką Państwa Polskiego tj. ma prawo do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu (wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną i socjalną).

Aby z tej pomocy skorzystać obywatele Ukrainy muszą skierować się  do punktu informacyjnego lub recepcyjnego organizowanego przez wojewodę lub zgłosić do urzędu gminy. Samorząd skontaktuje taką osobę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej WCZK), które kieruje do miejsca zakwaterowania.

Dane do WCZK WUW w Poznaniu

Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10

fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27

e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

 • Jeżeli obywatel Ukrainy przekroczył granicę bez ważnego paszportu lub bez dokumentów, a także jeżeli nie uzyskał potwierdzenia wjazdu na teren Polski musi udać się do Placówki Straży Granicznej w Poznaniu celem potwierdzenia swojego pobytu.

Dane teleadresowego Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica:

Bukowska 285 Poznań (lotnisko Poznań-Ławica)

tel. 61 8611300; 618611305;

e-mail: poznan@strazgraniczna.pl

Obecnie w Poznaniu na terenie Dworca Głównego działa Punkt Informacyjny, w którym obywatele Ukrainy uzyskają pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie i informacje.

 • Punkt działa w godzinach od 8.00 do 22.00. Od poniedziałku 28.02.2022 r. uruchomiona zostanie specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy +48 61 850 87 77 dostępna w godzinach 8.00-20.00.
 • Dedykowany adres e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Informacje dla ukraińskich obywateli znajdują się także na stronie: www.migrant.poznan.uw.gov.pl

Od dnia dzisiejszego działa na terenie wielkopolski również Punkt Recepcyjny, który będzie pomagał w rejestracji pobytu uchodźców na terenie Polski. Punkt został zlokalizowany na targach Poznańskich w Poznaniu ul Głogowska 14.

WAŻNE!

 • Mieszkańcy naszej gminy, którzy chcą przyjąć uchodźców do swoich domów bądź posiadanych nieruchomości, muszą liczyć się z faktem, iż obecnie rząd nie przewiduje pokrywania kosztów udostępnienia przez nich lokali. Wojewoda zapewnia zakwaterowanie z wyżywieniem w przygotowanych ośrodkach. Pomocy finansowej w tym zakresie nie może udzielić również samorząd gminny ponieważ zabraniają tego przepisy prawa. Rząd zadeklarował przyjęcie w niedalekiej przyszłości specjalnej ustawy określającej systemowe zasady udzielania pomocy uchodźcom.

Opieka zdrowotna

 • Rząd deklaruje, iż każdy obywatel Ukrainy, którego wjazd od 24.02 został odnotowany przez Straż Graniczną, będzie mógł korzystać ze świadczeń medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalnej. Dlatego tak ważnym jest dopełnienie formalności po przybyciu uchodźców na teren Polski.

Organizacja pomocy humanitarnej.

Państwo Polskie planuje organizację pomocy humanitarnej na dwóch poziomach – lokalnym i centralnym.

 • Poziom lokalny – organizowany i zarządzany przez samorząd gminny i powiatowy.
 • Na terenie Gminy Brodnica magazyn zbiórki pomocy humanitarnej prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej telefon kontaktowy 612842507 w godzinach urzędowania ośrodka.

Zbierane są:

 • żywność o długim terminie ważności, niewymagająca specjalnych warunków transportowania,
 • nowe: koce, śpiwory, odzież jak również środki czystości i higieny.

Lista potrzeb humanitarnych - Ukraina (plik PDF)

 • Gmina przekazuje zebrane dary poprzez magazyn powiatowy do magazynu wojewody.
 • Wojewoda przekazuje zebraną pomoc do magazynu centralnego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która jest jedynym podmiotem organizującym konwój humanitarny na terytorium Ukrainy.

Nie ma możliwości organizacji samodzielnego transportu pomocy humanitarnej na terytorium Ukrainy. 

Załączniki:

 1. Lista potrzeb humanitarnych (plik pdf 117KB)

Spotkanie z ekspertem ZUS w Urzędzie Gminy Brodnica 17.03.2022 r.

Data publikacji: 2022-02-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że dnia 17 marca 2022 r. w godzinach 10:00 - 12:00 w Urzędzie Gminy Brodnica odbędzie się spotkanie z ekspertem ZUS w sprawie:

1. profil PUE ZUS

2. wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

3. wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 468KB)

Spotkanie z ekspertem ZUS w Urzędzie Gminy Brodnica 24.02.2022

Data publikacji: 2022-02-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że dnia 24 lutego 2022 r. w godzinach 10:00 - 12:00 w Urzędzie Gminy Brodnica odbędzie się spotkanie z ekspertem ZUS w sprawie:

1. profil PUE ZUS

2. wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

3. wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szczegóły w załączniku.

 

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 488KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...